toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-03-26

Postliste for 26.03.2019

Datert:
18.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/155-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune Kultur Miljø og Folkehelse, Sametinget, Røssåga/Toven reinbeitedistrikt, Røssåga siida v/Helge Anti
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE OM NYDYRKING - HØRING GNR. 19/1 JOHN-ERIK S. JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/72-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland v/Landbruks- og Reindriftsavdelinga, Fylkesmannen i Nordland, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen Region Nord, Nordland politidistrikt, Nordland Fylkeskommune, Helgeland Friluftsråd, Sametinget, Røssåga/Toven reinbeitedistrikt, Røssåga siida v/Helge Anti, Helgeland museum, Helgeland museum avd. Dønna, Statsskog SF, Herøy kommune, Alstahaug kommune, Leirfjord kommune, Dønna Bondelag, Løkta Bondelag, Dønna Idrettslag v/Tore Westin, Dønna Idrettsråd, Løkta IL, Dønna turnforening, Dønna Innebandy, Dønna jeger,-fiske-og friluftsforening, Dønna ungdomsråd, Mental Helse Ungdom Dønna v/Dagny-Elise Johansen, Dønna barne og ungdomsskole, Løkta Oppvekstssenter v/rektor, Nord Dønna Montessoriskole, Dønna barnehage v/Eva Solfjeld, Dønna Bygdekvinnelag, Løkta Bygdekvinnelag, Løkta bygdekvinnelag, Dønna arbeiderparti, Dønna Senterparti, Dønna Kystparti, Dønna SV, Dønna Høyre, Dønna FrP, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Leonid Rødsten, Sør-Dønna lokalutvalg v/Magne Edvardsen, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen, Løkta lokalutvalg, Magne Petter Dønna Eldreråd v/Magne Bye, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Dønnaspeideren, Dønna Voksenopplæring, NAV Dønna, Dønna Klatreforening, Lill Tove Abs, Rune Ånes, Aino Paulette Eide, Jan Erik Pedersen, Jørn Høberg, Mette Anfindsen, Pål Bleka
Dokbesk:
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2019- 2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/146-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
MELDING OM BREV FRA UTDANNINGSDIREKTORATET – ØKT LÆRERINNSATS PÅ 1.-10. TRINN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/670-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2018-2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/729-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UTTALELSE ANG.-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/185-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Johannessen, Gunn Elisabeth
Dokbesk:
DRONNING SONJAS SKOLEPRIS 2019 - KANDIDATER FRA NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/187-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INVITASJON TIL TEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/82-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Gunnar Johan Lorentzen, Tom Kenneth Johansen, Roger Lisø, Dønnahorn, John-Erik S. Johansen, Mette Anfindsen, Rune Ånes, Asle Hanssen
Dokbesk:
17. MAI 2019 - MØTE I 17. MAIKOMITÉEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/56-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hermstad Marit
Dokbesk:
REFERAT FRA SAMARB.MØTER 1 OG 2 - HSYK OG KOM. ALSTAHAUG, DØNNA, HERØY, LEIRFJORD, LURØY, TRÆNA - 13.02.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
18/530-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
TELEFONI OG INTERNETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/331-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 06.05.19 TOM 31.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/58-21
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVVIKSRAPPORTERING-HENDELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/854-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDE 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
18/179-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-2 MØTEREFERAT ARBEIDSMØTE 13.03.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/185-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Johannessen, Gunn Elisabeth
Dokbesk:
VS: DRONNING SONJAS SKOLEPRIS 2019 - KANDIDATER FRA NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/188-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Hold Norge Rent - Firmapost
Dokbesk:
STRANDRYDDESESONGEN ER I GANG!
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/189-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John-Erik S. Johansen
Dokbesk:
SV: SETTERÅDMANN SLIPEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
18/96-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Steinar Horsgård, Børge Lorentzen
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING GNR 3/4 STEINAR HORDGÅRD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/372-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG LØNNSTILSKUDD -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/42-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
VETERINÆRTJENESTER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/179-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND OG DEKKING AV FLYTTEUTGIFTER -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/190-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=239260)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/105-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Asgeir Jordbru
Dokbesk:
STOR SNØSKREDFARE, FAREGRAD 4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/180-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND OG DEKKING AV FLYTTEUTGIFTER -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/91-21
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS