toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-26

Postliste for 26.03.2020

Datert:
25.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-223
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Elin Strand Sæterstad
Dokbesk:
SVAR - RENOVERING HYTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-229
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
fmnojko@fylkesmannen.no
Dokbesk:
SVAR TIL FYLKESMANNEN VEDR BERDSKAP VETERINÆRTJENSTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-230
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
SAK 2020/2019 BEREDSKAPSTILTAK I FORBINDELSE MED SPREDNING AV KORONAVIRUSET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-231
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STENGING AV OMSORGSSENTERET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-232
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 25.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-233
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
INFORMASJON TIL FORETAK MED STORDYR - VETERINÆRBESØK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-234
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Jenssen
Mottaker:
Pål H. Bleka
Dokbesk:
AVLYSNING AV POLITISKE MØTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-235
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
INFORMASJON OM KOMMUNEØKONOMI OG EKSTRA SKJØNNSMIDLER TIL KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
19/592-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Emiru Fufa Kanaa
Dokbesk:
FORHANDLINGSPROTOKOLL - LØNNSPOLITISK PLAN EMIRU FUFU KANAA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
19/608-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Difi
Dokbesk:
AVTALE OM LØPENDE TJENESTKJØP -IKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
19/581-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Anne Andersen
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/36-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Helge Olav Tobiassen
Dokbesk:
36/46 - MATRIKKELBREV - OVERSENDELSE JFR. KRAV OM REGISTRERING AV GRUNN/SJØTOMT IHT AVTALE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/173-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Andreas Falk
Dokbesk:
FELLING AV KRÅKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
19/581-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Anne Andersen
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-236
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
VIKTIG PRESISERING -INFORMASJON I FORBINDELSE MED INNLEGGELSE I SYKEHUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-237
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helene Kristin Amundsen
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNENE FRA BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/10-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Nesbyen Auto AS
Dokbesk:
UNDERTEGNET KONTRAKT - VAREBIL HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
17/336-67
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT 26.03.2020 - ENDELIG ÅRSRESULTAT 2019 FOR KONSERNET HELGELAND KRAFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-239
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sætermo Rune
Dokbesk:
VEDRØRENDE FORSYNING AV SMITTEVERNUTSTYR TIL KOMMUNEHELSETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
17/370-129
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sigmund Olsen
Dokbesk:
ENDRING I BÅTRUTE 18-182 REGIONPENDELEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
18/731-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Foreningen For Drømmehagen Barnehage
Dokbesk:
UTBETALING AV TILSKUDD - BEMANNINGSNORM I BARNEHAGER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/59-240
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Forbundsregion Nordland
Dokbesk:
TIL ALLE ARBEIDSGIVERE I NORDLAND KORONAVIRUSET COVID-19 - GODE LØSNINGER SAMMEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
20/120-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Andersen, Åsmund
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM BYGGING AV ANNEKS PÅ EIENDOM 11/103 PÅ ÅSVÆR I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
26.03.2020
Saksnr:
17/854-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Nibio
Dokbesk:
SKADEOMFANG FRA BEITING AV REIN PÅ INNMARK - RESULTAT FRA FORPROSJEKT PÅ DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS