toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-04-26

Postliste for 26.04.2019

Datert:
24.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/67-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NYTT OPPLASTET VEDLEGG (REF=224108)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/72-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE TIL HØRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2019-2023 FOR DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/209-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL - 915885500 - GBNR 38/1 DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/155-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - SØKNAD OM TILLATELSE OM NYDYRKING, GNR 19/1, DØNNA KOMMUNE, NORDLAND.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/190-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OG VEDTAKSGRUNNLAG FOR VEDTAKET (REF=239260)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/218-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TIL UTTALELSE - SØKNAD OM VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - VANDVEVÅGEN - VANDVE - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/172-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Samediggi/Sametinget
Dokbesk:
UTTALELSE - SMIL SØKNAD - GBNR 20/6, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/172-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTTALELSE TIL OPPUSSING AV ELDRE BOLIG PÅ GNR 20 BNR 6 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/82-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
17-MAI RUTE.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/587-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lisbet Gavin
Dokbesk:
REVISORS BERETNING IKAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/150-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gunn-Lise Jacobsen
Dokbesk:
VALG NYTT KSI STYRE 8. MAI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/310-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barne og ungdomsskole
Dokbesk:
TILBUD OM SALG AV LUNSJ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/310-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune v/Mette Anfindsen
Dokbesk:
PRØVEPROSJEKT PÅ SALG AV LUNSJ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/38-63
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Nord-Dønna Montessoriskole
Dokbesk:
TILSKUDD TIL IDRETTSDAG PÅ NORD-DØNNA MONTESSORISKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/38-64
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Sverre Hansen
Dokbesk:
TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV TURMARSJEN "DØNNA PÅ TVERS"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/86-198
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA KD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/38-65
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Foreningen Dønnesrosen
Dokbesk:
TILSKUDD TIL DØNNESROSEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/178-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Hulda Jakobsen
Dokbesk:
BEKREFTELSE PÅ SALG AV GÅRDEN MONSHAUGEN GNR.14/3 GLEIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
18/681-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA PERSONALMØTE 26.04.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/41-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Oddvar Peder Pettersen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISK VARE - LAGERSALGET BJØRN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/82-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Dønna barne og ungdomsskole, Dønna Voksenopplæring, Dønna barnehage v/styrer, Nord-Dønna Montessoriskole v/ rektor, Drømmehagen barnehage
Dokbesk:
17. MAI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/12-48
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNFLYTTING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/86-199
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
18/2032-34 HØRING - SÆRLOVGJENNOMGANG OM INTERNKONTROLL. OPPFØLGING AV NY KOMMUNELOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/119-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sverre Sivertsen
Dokbesk:
VS: KOMMENTARER TIL REGLEMENT FOR LOKALUTVALGENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS