Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Postliste for 2020-06-26

Postliste for 26.06.2020

Datert:
20.05.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/1195-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2020/2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/578-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2020/2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
18/2-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2020/2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
18/943-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FAKTURAGRUNNLAG - GJESTEELEVER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/59-500
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. 20-04789-1 - INFORMASJON OM ENDRINGER I MIDLERTIDIG LOV OM TILPASNINGER I INTRODUKSJONSLOVEN FOR Å AVHJELPE KONSEKVENSER AV UTBRUDD AV COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/587-79
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
EIENDOMSARKIV DØNNA KOMMUNE - TIDSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/587-80
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
NFK v/ Sten-Helge Henriksen
Dokbesk:
EIENDOMSARKIV DØNNA KOMMUNE - TIDSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
19/217-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Caroline Moen Eide
Dokbesk:
HEILE HELGELAND - PRESENTASJON STATUSMØTE 26.06.2020 OG RAPPORT 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/321-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hilde Rafaelsen
Dokbesk:
UTLYSNING PÅ PROSJEKTMEDARBEIDER UTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/4-92
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak KMD
Dokbesk:
19/561-13 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2021, REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2020 OG KORONATILTAK FASE 3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/105-82
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Herøy kommune v/ Geir Berglund
Dokbesk:
BEREDSKAP I KRISELEDELSEN I HERØY KOMMUNEN SOMMEREN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/397-27
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOTKOLL - VERNEPLEIER - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/398-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - LÆRER- 50 % VIKARIAT DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/396-35
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL 50 % - LÆRER - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/396-36
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL 20 % - LÆRER - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/396-37
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL 100 % - LÆRER - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/396-38
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL 30 % - LÆRER - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/416-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ DIV FORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/592-81
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I SFO -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/592-82
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I SFO -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/592-83
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/592-84
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV SFO PLASS -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/317-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
katrine fløtnes
Dokbesk:
FWD: VS: AKSEPT AV ANSVARLIG FOR INSTALLASJON I EGEN BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/317-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
JENS TANGEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS
Dokbesk:
ANSVARSRETT VÅTROM. KATRINE FLØTNES, DØNNA.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/403-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SOMMERVIKAR UTESEKSJONEN - LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/4-93
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
19/630-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. 20-04756-1 - INFORMASJON OM REDUSERT BEHOV FOR BOSETTING AV FLYKTNINGER SOM FØLGE AV KORONAPANDEMIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
18/760-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2020-21
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/564-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 87586, FORHÅNDSVARSEL OG KONTROLLRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/65-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen I Nordland, Nordland Fylkes Fiskarlag, MIDT-HELGELAND FISKARLAG, Kystverket Nordland, Herøy kommune, Fiskeridirektoratet, region Nordland
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENES AREALPLAN/KYSTSONEPLAN I OMRÅDET EINVIKA/SEISKJÆRET - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/521-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Bente Kne Haugdahl
Dokbesk:
VEDRØRENDE DERES SØKNAD PÅ TILSKUDD FOR AKTIVITETSTILBUD TIL LANGTIDSBOENDE VED SYKEHJEM OG BEBOERE MED HELDØGNS BEMANNI NG.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/4-94
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/396-39
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - LÆRER - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/396-40
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - LÆRER - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/397-28
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - VERNEPLEIER - DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/670-66
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STATUS OPPSIGELSE KOA/HUMANA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
20/4-95
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/908-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Knut E Mathisen
Dokbesk:
UTGIFTER TIL PENSUMLITTERATUR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.06.2020
Regdato:
26.06.2020
Saksnr:
17/908-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sigrid Nesje
Dokbesk:
SØKNAD OM FÅ FÅ DEKKET LÆRERMIDLER TIL VIDEREUTDANNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut