toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-26

Postliste for 26.11.2018

Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/893-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
VDR. SØKNAD OM TILSKUDD FOR DRENERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/179-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Odd Petter Leknes
Dokbesk:
VS: UTVIDET VEDSTÅELSESFRIST - DØNNA BRANNSTASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/661-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bratt Tore
Dokbesk:
REFERAT FRA DIALOGMØTE 19.10.2018 HELGELANDSSYKEHUSET, VEFSN, HATTFJELLDAL, GRANE, LEIRFJORD, ALSTAHAUG, DØNNA, HERØY K OMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/896-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Ann Marie Olsson
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/897-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Wiggo Paulsen
Dokbesk:
VS: TILSKUDDTIL DRENERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/898-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Svein Pedersen Titternes
Dokbesk:
VS: SENDER E-POST: BILDE.JPG, BILDE (2).JPG, BILDE (3).JPG, BILDE (4).JPG, BILDE (5).JPG, BILDE (6).JPG, BILDE (7).JPG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/899-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Elisabeth Pedersen
Dokbesk:
UTKAST TIL AVTALE -HELGELAND VILTFORVALTNINGSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/802-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Randi Rosemary Solfjeld
Dokbesk:
BER OM FORTSATT BASSENGTILBUD MED FYSIOTERAPEUT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/1-314
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MAIL ANG . -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/898-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Svein Pedersen Titternes
Dokbesk:
VS: SENDER E-POST: VELKOMSTSKANN.JPG, BILDE (3).JPG, BILDE (4).JPG, BILDE (5).JPG, BILDE (6).JPG, BILDE (7).JPG, BILDE ( 8).JPG, BILDE (9).JPG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/212-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
VS: GLEINSNESET GRAVFELT - DØNNAS "FOTEFAR MOT NORD-STED-"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/202-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Dønna Idrettslag v/Tore Westin, Helgeland Friluftsråd, Dønna speideren v/Eivind Smørvik, Mette Anfindsen
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTE 23.NOVEMBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/163-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
KOSTNADER FDVU-SYSTEM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/661-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Kirsten Toft
Dokbesk:
FERDIG FORHANDLEDE SAMHANDLINGSAVTALER MED VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/605-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Kjetil Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 30/1 - KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/599-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jostein Skaga
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 31/1 - JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/897-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Wiggo Paulsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING - SIGNERT GNR 15/8 - WIGGO PAULSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/691-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Grendelaget Glein
Dokbesk:
LEIEAVTALE MOBIL BETALINGSTERMINAL - GRENDELAGET GLEIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/688-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
AVTALE OM HÅNDTERING AV FALLVILT OG ETTERSØK AV SKADET HJORTEVILT I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/1237-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HENVISNING TIL PP-TJENESTEN - ELEV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/884-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HENVISNING TIL PP-TJENESTEN - ELEV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/900-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - TILKALLINGSVIKAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/900-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Erik Theodor Andreassen
Dokbesk:
TAUSHETSERKLÆRING - ERIK THEODOR ANDREASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
17/86-145
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM RETT TIL TRYGDEREFUSJON FOR LEGER, SPESIALISTER I KLINISK PSYKOLOGI OG FYS IOTERAPEUTER OG I FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL UNDERSØKELSE OG BEHANDLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/184-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VS: SKANNET DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/901-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jostein Hov
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/902-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ronny Olsen
Dokbesk:
SØKNAD OM MIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/903-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Erlend Bye
Dokbesk:
VS: TILSKUDDTIL DRENERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/80-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Mari Brox Mikalsen
Dokbesk:
VS: GRØFTETILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
26.11.2018
Saksnr:
18/904-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Stina Hermansen
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM DRENERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS