toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-02-27

Postliste for 27.02.2019

Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/60-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Utdanningsforbundet v/HTV Asle Hanssen, SL v/Linda Aasvik, Ken Anfindsen, Odd Arne Parelius, Knut Mathisen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMPETANSEPLAN SKOLE - 2019-2022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/370-89
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE - HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/370-90
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE - HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/370-91
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/592-44
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hilde B. Åkerøy
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/109-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna SV, AP, SP og KP
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/109-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna høyre
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/533-25
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOMLÆRLING VED DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/370-93
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
RE: DØNNA KOMMUNE - HØRING NYE RUTEPLANER FOR FERJERUTENE 18-181, 18-171 OG REGIONPENDELEN 18-182
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
18/318-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Barnehage v/Eva Solfjeld
Dokbesk:
SFS 2201, SÆRAVTALE FOR TID TIL PLANTID FOR PEDAGOGENE I BARNEHAGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/533-26
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - TILBUD OM LÆRLINGEPLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
18/179-40
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Mottaker:
Femur Bygg AS
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTBYGGING BRANNSTASJON MED SKITTEN/ REN SONE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/202-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELGELAND FRILUFTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/129-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Stina Hermansen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
18/932-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
EVALUERING HMS 2018 - DØNNA VOKSENOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/802-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Telenor Norge AS
Dokbesk:
INFORMASJON OM PRISENDRING FRA TELENOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/802-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Klp Banken AS
Dokbesk:
RENTEENDRING GJELDENDE FRA 07.03.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/15-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune Kultur Miljø og Folkehelse
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR. 34/12 ANNELI LYSTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
18/932-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Løkta Oppvekstsenter
Dokbesk:
EVALUERINGSMØTE HMS - LØKTA OPPVEKSTSENTER 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
18/841-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Ivar Magne Heggli
Dokbesk:
ANMODNING OM Å FÅ ETABLERE PARKERINGSPLASS VED FYLKESVEI - SNEKKERVIK SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/528-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Dokbesk:
DOKUMENT 19/39977-2 VEDTAK. TILLATELSE TIL Å TREKKE STRØMKABEL GJENNOM EKSISTERENDE RØR - FV. 192 - LØKTA I ALSTAHAUG KO MMUNE SENDT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
18/841-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
ETABLERING AV PARKERING SNEKKEVIK SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/370-94
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Boreal v/ Stian Bjørnvik
Dokbesk:
VS: RE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/130-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Lene Titternes
Dokbesk:
VS: ANG ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/91-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/91-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/92-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/92-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/93-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SYKEPLEIER 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/93-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SYKEPLEIER 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/93-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SYKEPLEIER 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/93-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SYKEPLEIER 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/93-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SYKEPLEIER 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/93-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SYKEPLEIER 50 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/94-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/94-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD SYKEPLEIER 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/94-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE SYKEPLEIER 100 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS