toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-02-27

Postliste for 27.02.2020

Datert:
26.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/549-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
MANGLENDE RAPPORTERING PÅ SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/131-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I PROSJEKT FOR REINDRIFTAS MEDVIRKNING I AREALSAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/477-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
TOLKNINGSUTTALELSE - GJENNOMFØRING AV PLASSERING ETTER BARNEVERNLOVEN § 4-24 ETTER FYLTE 18 ÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/129-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
MIDLERTIDIG ENGASJEMENT, FOLKEHELSEKOORDINATOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/321-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hilde Rafaelsen
Dokbesk:
MØTEREFERAT FRA STYRINGSGRUPPEMØTE DIGITALE HELGELAND FEBRUAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
19/425-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Bjørn-Tore Abs
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RIVING GNR 6/52 - BJØRN TORE ABS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/31-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 35 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/31-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 35 % FAST - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/77-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - SAKSBEHANDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - FLYKTNINGEKONSULENT/MILJØARBEIDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/76-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - FOLKEHELSEKOORDINATOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/78-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - BOLIGFORVALTER - 25 %
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
18/2-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLE - 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/181-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLE - 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/90-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLE 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/1007-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLE - 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
18/760-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLE- 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/130-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLE - 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/202-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
KONSTITUERENDE MØTE I FRILUFTSRÅDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/59-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland v/ Asgeir Jordbru
Dokbesk:
RUTINER FOR KOMMUNIKASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
18/163-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Steve Hernes
Dokbesk:
INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I UNGT ENTREPRENØRSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/82-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Dønna omsorgssenter
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - INVESTERINGSTILTAK - OPPGRADERINGER VED DØNNA OMSORGSSENTER 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/10-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Dønna omsorgssenter
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - INVESTERINGSBUDSJETT - KJØP AV KJØRETØY TIL HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/40-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Snorre Hans Berfjord
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SUPPLERINGSVALG - KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/670-44
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTE 26.2.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
18/738-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL YTRE HELGELAND FORLIKSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
18/201-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
Kompetanse Norge
Dokbesk:
TILSAGNSBREV FOR 2020 OVER STATSBUDSJETTET KAP 257 POST 70 KOMPETANSEPLUSS ARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
18/201-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
Kompetanse Norge
Dokbesk:
TILSAGNSBREV FOR 2020 OVET STATSBUDSJETTET KAPE 257. POST 70 KOMPETANSEPLUSS ARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/112-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
SPØRSMÅL - DEKKE VIKAR FOLKEVALGT - MØTE I KOMMUNESTYRE DEN 25.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/112-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
SPØRSMÅL - REFERATER - MØTE I KOMMUNESTYRE DEN 25.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/112-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John Erik S. Johansen
Dokbesk:
SPØRSMÅL KOMMUNESTYRET - MØTE I KOMMUNESTYRE DEN 25.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/112-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - MØTE I KOMMUNESTYRE DEN 25.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/112-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rødt v/ Leonid Rødsten
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - MØTE I KOMMUNESTYRE DEN 25.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/112-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
John Erik S. Johansen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - MØTE I KOMMUNESTYRE DEN 25.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/112-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Valgnemnd
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - MØTE I KOMMUNESTYRE DEN 25.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/112-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bård Leirvik, Trine S. Hjortdahl, Nils Jenssen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK - MØTE I KOMMUNESTYRE DEN 25.02.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
19/201-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Svein Ragnar Steinert
Dokbesk:
INFORMASJON TIL ALIS-NORD KOMMUNENE - PÅMINNELSE OM RAPPORTERING INNEN 1.MARS 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
18/351-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT PÅ VERNEVERDIG BEBYGGELSE-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/1242-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FRITAK FRA EIENDOMSSKATT FOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
19/586-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Magne Petter Bye, Tom Inge Andersen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - ELDRERÅD OG RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER - VALG AV LEDERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/76-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/76-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/76-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/76-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/77-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/77-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/77-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/77-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/77-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/78-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/78-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/78-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-24
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
20/79-25
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2020
Regdato:
27.02.2020
Saksnr:
17/220-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Løkta Kolonial AS
Dokbesk:
SVAR - MERKUR. UTTALELSE FRA DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS