toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-27

Postliste for 27.03.2020

Datert:
25.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/174-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
AVTALE OM Å UTFØRE OPPMÅLINGSFORRETNINGER PÅ KOMMUNENES VEGNE I SAMSVAR MED MATRIKKELLOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/397-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
INNVILGET BIOMASSEENDRING - LOKALITET NYE SKORPA - SELØY SJØFARM AS - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/397-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
UTTALELSE - LOKALITET NYE SKORPA - SELØY SJØFARM AS - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/659-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969517086
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/672-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969264943
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/667-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 896311042
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/660-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 892545022
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/662-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969645661
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/661-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969647338
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/666-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 981013263
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/652-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969303795
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/654-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 993332755
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/653-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969517108
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/655-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 915885500
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/656-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 917404380
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/673-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 971157895
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/651-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 993629561
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/657-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 987933690
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/663-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 980533611
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/658-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 869180602
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/669-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969703491
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/670-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 991690042
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/683-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969121190
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/671-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969383292
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/675-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 973537334
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/668-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 988725935
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/676-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969228750
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/674-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 985883688
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/664-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 991636021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/665-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969645149
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/680-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 815576772
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/677-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 970915958
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/507-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 986108130
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/678-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969706865
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/682-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969123657
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/681-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 988668591
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/679-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 992922613
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/506-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 969226510
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/684-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 980796353
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/685-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 984227671
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
19/686-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD FOR RMP OG OBB FOR 2019 FRA 999537243
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-241
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sissel Hesjedal
Dokbesk:
KORONA-COVID-19 - PANDEMI I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-242
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 26.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-243
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
(PK) NAV Prosjekt digisos
Dokbesk:
INFORMASJON OM MIDLERTIDIG ÅPNING AV "SKRIV TIL OSS" FUNKSJONEN FOR BRUKERE AV SOSIALE TJENESTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-244
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Torolf Slettevoll
Dokbesk:
ADRESSEREGISTERET OG BEREDSKAP UNDER COVID-19-PANDEMIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
17/1361-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
joerisk@online.no
Dokbesk:
DØNNA SOM EGEN KOMMUNE, PROSJEKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/175-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
sysvak
Dokbesk:
DEKNINGSSTATISTIKK FOR BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-245
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
INFORMASJON KOMMUNESTYRET 250320
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-246
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nils Olav Jenssen
Dokbesk:
ADMINISTRATIV RAPPORT 25.03. 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-247
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Jenssen
Avsender:
Nils Olav Jenssen
Dokbesk:
KORONA-COVID-19 - PANDEMI I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-248
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Erlann Mortensen
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTET MELLOM FYLKESMANNEN OG KOMMUNENE 250320
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-249
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Kvavik, Grete Nytrøen
Dokbesk:
AUTORISASJONSKURS FOR PLANTEVERNMIDLER I KORONATIDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
17/477-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Morten Eikenes
Dokbesk:
UTLYSNING AV MIDLER 2020 – BARNEVERNFAGLIG VIDEREUTDANNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-250
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
STATUS 27.3 :SMITTEVERNTILTAK PÅ KOMMUNEHUS,OMSORGSTJENESTEN OG LEGEKONTOR COVID 19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
17/390-54
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
LA OSS SAMMEN BRY OSS OM ELDRE I KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/146-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Jeanette Storvik
Dokbesk:
DØNNAVEIEN 1177, SAKNR. FSK 13/20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-252
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
HELSEDIREKTORATET BER KOMMUNENE KARTLEGGE MULIGE NYE SENGEPLASSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
17/1361-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
DØNNA SOM EGEN KOMMUNE, PROSJEKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
17/1361-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nils Olav Jenssen
Dokbesk:
DØNNA SOM EGEN KOMMUNE, PROSJEKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/20-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Veronica Hansen
Dokbesk:
SØPPELFYLLING?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/146-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Jeanette Storvik
Dokbesk:
DØNNAVEIEN 1177, GNR/BNR 13/20, MERKNADER ANGÅENDE AVLØP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-254
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
ARBEIDSGIVERE BØR SÅ LANGT SOM MULIG SKJERME ANSATTE I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN SOM ER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/59-255
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Rune Ånes
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE - VEDRØRENDE KARTLEGGING AV BEHOV FOR SMITTEVERNUTSTYR 26.03.20.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
17/1119-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
K Femten AS
Dokbesk:
REFERAT 26-03-20 FABRIKKEN BJØRN GNR. 50/118 - K FEMTEN AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
27.03.2020
Saksnr:
20/118-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS