toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-27

Postliste for 27.05.2019

Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
17/681-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
17/390-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tone Bye
Dokbesk:
BREV TIL ELDRERÅDENE , FRIVILLIGHETSSENTRALEN OG ELDRESENTRENE I DIN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
17/592-57
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I SFO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
18/580-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
public360srv@helgelandskraft.no
Dokbesk:
DOKUMENT 19-3272 FORHÅNDSKALKYLE AV ANLEGGSBIDRAG FOR STRØM TIL VANNVERK, STRAUMANVATNAN, DØNNA KOMMUNE. SENDT FRA HELGE LAND KRAFT AS*
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
19/384-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Avsender:
Dønna barnehage v/Eva Solfjeld
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - LEDIG BARNEHAGELÆRERSTILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
19/204-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barnehage v/Eva Solfjeld
Dokbesk:
FERIELISTER 2019 - DØNNA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
19/388-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
John-Erik S. Johansen
Avsender:
NFKK v/ Anna Ljunggren
Dokbesk:
VS: PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NFKK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
19/389-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Kjetil Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - VESENTLIG TERRENGINNGREP GNR. 30/1 KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
17/52-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - VIKARIAT F.O.M. 24.06.19 T.O.M. 31.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
19/390-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Bjørg Berfjord
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. GNR. 46/6,16 BJØRG BERFJORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
19/91-57
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD - FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
19/324-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Viola Alvdis Rølvaag
Dokbesk:
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD/ENDRING AV VALD - ELG VÅGSVIKA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
17/65-60
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bjørn-Inge Rikhardsen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
17/86-202
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - NOU 2019:10 ÅPENHET I GRENSELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
19/26-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Anne Sofie Sand Mathisen
Dokbesk:
ETTERLYSING AV SVAR PÅ HENVENDELSER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
17/390-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL NORDLAND FYLKES ELDRERÅD 2019 - 2023
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
19/12-56
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
17/467-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
27.05.2019
Saksnr:
18/788-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PERSONALMAPPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS