toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-06-27

Postliste for 27.06.2019

Datert:
26.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/328-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Dagfinn Ness Andreassen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ENDRING AV VALD MIDT-DØNNA ELGVALD - DAGFINN NESS ANDREASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
18/121-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Dønna Kommune v/Jørn Høberg
Dokbesk:
TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET SYSTEMATISK GRØFTING GNR. 28/01 KJELL-TORE SOLFJELL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/730-18
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FORLENGELSE AV PLASS BODØ INDUSTRIER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/574-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: PROSJEKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/326-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Jørn Høberg
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD/ENDRING AV VALD BERFJORDVATNET - JØRN HØBERG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/1202-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TVERRFAGLIG JOURNALNOTAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/327-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Snorre Hans Berfjord
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ENDRING AV VALD- BERFJORD ELG- OG RÅDYRVALD - SNORRE BERFJORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/324-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Kristian Hanssen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD/ENDRING AV VALD VÅGSVIKA -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/130-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Odd Thorsvik
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ENDRING AV VALD - NORD-DØNNA ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/229-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordlandtak AS
Dokbesk:
AVTALEDOKUMENT - KONTRAKTARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/181-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Lene Titternes
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - TITTERNES ELGVALD LENE TITTERNES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/111-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna barne og ungdomsskole
Dokbesk:
SYKEFRAVÆRSRAPPORT 1.TERTIAL 2019 DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/196-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Geir Ove Aaker
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ENDRING AV VALD - ÅKER/SIGERSTAD ELG -OG RÅDYRVALD ÅKER/ SIGERSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/298-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Jan Harald Hermansen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ENDRING AV VALD HØLA/OLFOT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/252-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DELTAKERBEVIS INTRODUKSJONSPROGRAM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/315-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Stian Hermansen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD NORDVIKA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/829-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DELTAKERBEVIS INTRODUKSJPONSPROGRAM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/830-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DELTAKERBEVIS INTRODUKSJONSPROGRAM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/323-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Terje Sandstrak
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ENDRING AV VALD - SANDSTRAK ELGVALD TERJE SANDSTRAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/222-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Arne Åsmund Hagen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD- TEIGSTAD ELGVALD ARNE HAGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/120-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/195-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Marit Janne Aakerøy
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - ÅKERØY RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/383-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Pål Andreassen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ENDRING AV STAVSENG RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/183-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Magnar Sørvik Seltveit
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV ÅKVIK RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/1219-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM BORTFALL AV RETTEN TIL Å NYTTE EGENMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/332-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Kjell Tore Solfjell
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ENDRING AV VALD- SOLFJELL RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/1172-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARVEIDSAVTALE - 29% AV HEL STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
18/678-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - FAST STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
18/247-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Tor Cato Engevik
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - HILSET RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/58-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Løkta Oppvekstssenter v/rektor
Dokbesk:
AVVIKSMELDING - UTSLITT GULVBELEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/407-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Petter Andreas Pettersen
Dokbesk:
VEDRØRENDE SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN GNR. 14/3 I DØNNA GNR 14/3 - LENNART SVENDSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/448-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - SOMMERJOBB UNGDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/448-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Andreas Lorentzen
Dokbesk:
TAUSHETSERKLÆRING ANDREAS LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/449-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE - SOMMERJOBB UNGDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/407-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Geir Einar Pedersen
Dokbesk:
INNSIGELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/4-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM NASJONALT VAKSINASJONSREGISTER OG FORSKRIFT OM MELDINGSSYSTEMET FOR SMITTSOMME SYKDOMM ER MV.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
17/964-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
UT I ØYAN, STATUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/4-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Rønning Hege
Dokbesk:
19/592-25 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2020 OG REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/191-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Kristian Hanssen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV RÅDYRVALD KJELDSNES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/194-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Helge Ivar Hagen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - HOLAND RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.06.2019
Regdato:
27.06.2019
Saksnr:
19/193-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Kristin Andreassen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - DALSVÅG RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS