toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-09-27

Postliste for 27.09.2019

Datert:
26.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
17/777-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSSAMTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
17/1173-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
FORHANDLINGSPROTOKOLL SYKEPLEIERFORBUNDET OG DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
17/1173-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Kommune
Dokbesk:
FORHANDLINGSPROTOKOLL FAGFORBUNDET OG DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/320-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbrukskontoret
Dokbesk:
VEDLEGG TIL 116942, SKOGING/RYDDING AV BEITER OG GJERDETRASE GNR 36/3 - HØLHAUGEN V/ SVEIN SIVERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
18/714-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Eva Solfjeld
Dokbesk:
ÅRSPLAN 2019-20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/320-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbrukskontoret
Dokbesk:
VEDLEGG TIL 116947, RYDDING AV GJERDETRASE/BEITE GNR 36/3 - HØLHAUGEN V/ SVEIN SIVERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/4-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING OM MILJØ OG HELSE I BARNEHAGE OG SKOLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/559-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Bjørn-Inge Rikhardsen
Dokbesk:
SØKNAD OM UTTAK AV MASSE TIL LANDBRUKSFORMÅL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/467-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - TILSETTING VIKARIAT 44%
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
17/535-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STØTTEKONTAKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/542-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - AVDELINGSINGENIØR - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/542-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - AVDELINGSINGENIØR - TEKNISK DRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/560-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.01.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/4-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Haug Anne Svanaug
Dokbesk:
17/4753-42 ALMINNELIG HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM INNMÅLING AV LEDNINGER OG ANNEN INFRASTRUKTUR I GRUNNEN, SJØ OG V ASSDRAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/4-41
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut Mathisen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING – KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
17/608-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KRAV OM FAST TILSETTING SOM INSPEKTØR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/467-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/467-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/467-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/467-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/542-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/542-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/542-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/542-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
19/542-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2019
Regdato:
27.09.2019
Saksnr:
17/58-46
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OVERSENDELSE AV NYTT AVVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS