toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-27

Postliste for 27.11.2018

Datert:
14.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/821-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
OVERSENDELSESBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM ERSTATNING VED KLIMABETINGEDE SKADER, SØKNADSNUMMER 43929 GNR.30/1 KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/338-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
DKS-kontakt Asle Hanssen, DKS-kontakt Liv Marit Endresen, DKS-kontakt Renate Lorentszen
Dokbesk:
REFERAT MØTE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 27.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/390-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
GENERASJONSKONFERANSEN 2019 - DEN DIGITALE HVERDAGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/66-122
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
Kjell Einar Frøseth-Vestli
Dokbesk:
NYE FUNKSJONER I IMDINETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/390-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Fisktjønmo Silje
Dokbesk:
TRAFIKKOFRENES DAG 2019 - INVITASJON ELDRERÅDET OG UNGDOMSRÅDET I DERES KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/782-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jarnæs, Hans Christian
Dokbesk:
VS: ERSTATNING AVLINGSSVIKT - EKSTRAORDINÆRE PRIORITERINGER - SAKSBEHANDLERKAPASITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/66-123
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
REFUSJON FOR OPPLÆRING FOR UNGE (16 - 18 ÅR) SOM SØKER OPPHOLD I NORGE, HØSTEN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/253-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM UTVIDET DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN - SAKSNR: AM-11/2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/730-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL OM HØYT FRAVÆR OG MANGLENDE SAMARBEID MED SKOLE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/384-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Helse Stavanger Hf
Dokbesk:
SIGNERT SAMARBEIDSAVTALE - BRUKERPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/25-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/42-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Mette Anfindsen
Dokbesk:
INNSPILL OG TANKER ETTER NORDLAND IDRETTSKONFERANSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/905-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/342-24
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV OPPFØLGINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/906-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM STØTTE TIL DRENERINGSTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
17/336-34
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Mottaker:
Hulda-Annie Jakobsen
Dokbesk:
BEKREFTELSE TILSTAND BOLIG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
27.11.2018
Saksnr:
18/840-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Helge Emilsen
Dokbesk:
SVAR - AD, FLYTTING AV BAUTA OVER BISKOP BANG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS