toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-28

Postliste for 28.04.2020

Datert:
27.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/798-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
PROSJEKTPLAN - SAMARBEID OM NAV I YTRE HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/197-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Jenssen
Avsender:
Nils Olav Jenssen
Dokbesk:
SVAR ANG 17 MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/197-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Jenssen
Avsender:
joerisk@online.no
Dokbesk:
17 MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/798-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Herøy kommune v/ Geir Berglund
Dokbesk:
KOMMENTARER TIL PROSESSEN RUNDT UTREDNING AV NY ORGANISERING AV TJENESTEOMRÅDE ALSTAHAUG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/590-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
SHMIL
Dokbesk:
SIGNERT - HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/374-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vefsn kommune
Dokbesk:
FAKTURERING 2020 MEDLEMSKOMMUNER HELGELAND KRISESENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/4-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak BUFDIR
Dokbesk:
BUFDIR INVITERER KOMMUNER, FYLKER OG ORGANISASJONER OM Å NOMINERE KANDIDATER TIL PRISEN ÅRETS FORBILDE 2020.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
19/483-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Avsender:
Skogstad, Ole Christian
Dokbesk:
SV: TILTAK I STRANDSONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/514-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
KOMMUNENES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG - NASJONAL UNDERSØKELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/59-413
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
FYLKESMANNEN I NORDLAND - SITUASJONSRAPPORT NR. 11 - UTBRUDD AV KORONAVIRUS I KINA (27.04.2020 - 19:19)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/685-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elin Kristin Johansen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TILBUD OM LØNNSTILSKUDD FOR Å ENGASJERE UNGDOM TIL SOMMERJOBB 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/564-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 89549, FORHÅNDSVARSEL OG KONTROLLRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/59-414
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Geir Arne
Dokbesk:
DISPENSASJONSSØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/8-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Rådmannens Stab
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - FERIELISTER 2020 - RÅDMANNENS STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/564-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 89550, FORHÅNDSVARSEL OG KONTROLLRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/55-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
NOTAT FRA TELEFONSAMTALE OM MULIGHET FOR MERE TILRETTELAGTE ARBEIDSOPPGAVER SOM SYKEPLEIER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/592-69
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV PLASS I SFO -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/592-70
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Asle Hanssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV PLASS I SFO -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
17/1225-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VARSEL TIL ARBEIDSGIVER OM AVVIKLING AV FORELDREPERMISJON -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
18/625-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 01.04.20 TOM 31.07.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/299-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
stein hamre arkitektkontor as
Dokbesk:
ØYSUNDVEIEN 11 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE 50/117
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
18/662-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE VED LOKALITETEN SLAPØYVÆRET I DØNNA KOMMUNE - BIOMAR AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
19/71-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Bremtun@tryggtrafikk.no
Dokbesk:
TRYGG TRAFIKKS LANDSMØTE 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/59-416
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Terje Brinck Løyning
Dokbesk:
INFORMASJON OG PROGNOSER OM UTVIKLING AV MARITIME NÆRINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/283-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
TIL PROTOKOLLEN - KLAGE PÅ INNKALLINGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/59-417
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Grete Nygård
Dokbesk:
KORONA: FORSKRIFT OM UTVIDEDE KARANTENEBESTEMMELSER BLIR IKKE FORLENGET - LEIRFJORD KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
19/397-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
SØKNAD OM BIOMASSEENDRING PÅ LOKALITET NYE SKORPA I DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/283-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gunnar Lorentzen
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I DRIFTSUTVALG DEN 28.04.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/283-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Yngve Skei
Dokbesk:
NYTT FORSLAG TIL VEDTAK I DRIFTSUTVALG DEN 28.04.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/59-418
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
PRIORITERING I KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER UNDER COVID-19 EPIDEMIEN. PRIORITERINGSRÅD TIL SYKEHJEM OG HJEMMEBAS ERTE TJENESTER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
28.04.2020
Saksnr:
20/198-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS