toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-28

Postliste for 28.05.2019

Datert:
24.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
17/179-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
17/400-120
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Johanna Sofia Klavér
Dokbesk:
1827-1 MÅNEDSRAPPORT BHO APRIL 19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
19/5-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Stiftelsen Helgeland Museum
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPFØLGING BUDSJETTVEDTAK 2019 OPPSIGELSE HELGELAND MUSEUM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
19/303-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILSKUDD TIL 14 KM SPERREGJERDE INNVILGES DELVIS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
17/674-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
17/457-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT -SKOLEÅRET 2019/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
17/462-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
17/122-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PEDAGOGISK RAPPORT - SKOLEÅRET 2018/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
18/662-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
BIOMAR AS ORG. NR. 937 843 860 - AKVAKULTURTILLATELSE FOR FORSKNING PÅ LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET - FORLENGELSE AV FORSKNINGST ILLATELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
17/390-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
REFERAT FRA FELLES MØTE I ELDRERÅDENE I HALD-KOMMUNENE DEN 23. MAI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
18/662-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
LETSEA AS ORG. NR. 976 253 744 - AKVAKULTURTILLATELSE FOR FORSKNING PÅ LAKS - FORLENGELSE AV FORSKNINGSTILLATELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
19/204-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SV: FERIE TILLEGG TIL FERIE I JULI/AUGUST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
17/390-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL FYLKESELDRERÅDET - RETTELSE SAMTYKKEERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
19/218-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKRIFTEN - VANDV EVÅGEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
19/391-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Martin Johan Grønås
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - NAUST GNR 6/81 - STAVSENG BÅTHAVN V/ MARTIN GRØNÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
19/392-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Stein Erik Torsvik
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - NAUST GNR 6/83 - STAVSENG BÅTHAVN V/ STEIN TORSVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
19/393-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Niels Peter Underland
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - NAUST GNR 6/82 - STAVSENG BÅTHAVN V/ NIELS PETTER UNDERLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
28.05.2019
Saksnr:
19/394-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BUDSJETTPROSESS 2019, LURØY.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS