toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-29

Postliste for 29.01.2019

Datert:
28.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
18/21-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Torbjørn Jørgensen
Dokbesk:
SV: NABOVARSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
18/559-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
emiru fufa emiru Fufa
Dokbesk:
SVAR PÅ TILBUD OM STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/45-42
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE LØNNSGRUNNLAG SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/45-43
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE LØNNSGRUNNLAG SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/45-44
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE LØNNSGRUNNLAG REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/45-45
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE LØNNSGRUNNLAG REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/45-46
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE LØNNSGRUNNLAG REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/45-47
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE LØNNSGRUNNLAG REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/45-48
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE LØNNSGRUNNLAG REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/45-49
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE LØNNSGRUNNLAG REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
18/822-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Aud Inger Berg, Egil Peder Berg, Jan Konrad Berg, Sverre Berg
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRADELING NAUSTTOMT GNR.11/14 STÅLE BERG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/400-91
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Erlend Peder Valberg
Dokbesk:
BEFARINGSRAPPORT UKE 4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/400-92
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Erlend Peder Valberg
Dokbesk:
BEFARINGSRAPPORT UKE 3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/56-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Odd Thorsvik
Dokbesk:
REGULERINGSPLAN TORSVIK HYTTEOMRÅDE - SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRINGER MELDING OM POLITISK VEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/501-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sigrun Fostad
Dokbesk:
INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 21. MARS 2019 I NORSK KULTURSKOLERÅD - NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
18/163-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Helene Ravndal
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNESTYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
19/25-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Erna Engesvik
Dokbesk:
GRUNNEIERERKLÆRING - ERNA ENGESVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
19/58-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Kjell Arne Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER GNR 33/12 - KJELL ARNE HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
19/58-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Dagfinn Ness Andreassen
Avsender:
Kjell Arne Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILKNYTNING TIL VANNVERKET GNR 33/12 - KJELL ARNE HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
18/942-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kjell Rølvåg
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR - KJELL RØLVÅG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/729-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hanadi Abu-Taqia
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK OM STANS AV INTRODUKSONSORDNINGEN - SAKSNR:NOR-1/2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
18/945-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
18/945-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
19/35-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
DBU v/ Ken Anfindsen
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTE MED ORGANISASJONENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
19/60-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
DBU v/ Ken Anfindsen
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - KOMPETANSEBEHOV OG KOMPETANSEKARTLEGGING DBU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
17/1264-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Fagforbundet Dønna, Utdanningsforbundet Dønna, Sykepleierforbundet Dønna, SL Dønna, Siv Antonsen, Eivind smørvik, Knut Arild Antonsen, Tryggve Solfjell, Solveig Jenssen, Hilde Bentzen
Dokbesk:
VALG AV VERNEOMBUD OG HOVEDVERNEOMBUD DØNNA KOMMUNE 2019-2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
19/52-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
DBU v/ Ken Anfindsen
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTE MED ORGANISASJONENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
18/945-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
18/945-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE FRIVILLIGHETSKOORDINATOR/BOLIGFORVALTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2019
Regdato:
29.01.2019
Saksnr:
19/28-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PROSJEKTLEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS