toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-29

Postliste for 29.04.2020

Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/59-419
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Geir Arne Brattli
Dokbesk:
SVAR - DISPENSASJONSSØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/59-420
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
LOKALE FORSKRIFTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/59-421
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNENE VEDRØRENDE LOKALE KARANTENEBESTEMMELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/59-422
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FYLKESBEREDSKAPSRÅDET 28.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
19/56-56
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
postmottak@helgelandssykehuset.no
Dokbesk:
HELGELANDSSYKEHUSET HF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
17/218-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
MØTE I ARBEIDSUTVALGET - HIPR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
19/394-64
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: ÅRSMØTETS VEDTAK REVISJON MIDT-NORGE SA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/181-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - TILSETTING FAGANSVARLIG SKOLE-BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/182-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Helgeland museum, Jens Carlsen, Tove Alfheim
Dokbesk:
ARBEIDSMØTE SKILT – HISTORISKE STEDER 28.4.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
17/336-74
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT AS 29.04.20 - LAVE KRAFTPRISER GA ET SVAKERE 1. KVARTAL FOR KONSERNET HELGELAND KRAFT - REGNSKAP PR 1. KVARTAL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
19/751-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §4
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021 - 2025
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
17/384-36
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nav
Dokbesk:
SIGNERTE AVTALER OG DATABEHANDLERAVTALER - DIGISOS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
17/564-43
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 89731, ORIENTERING OM SIKKERHETSKONTROLL.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/300-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ ØNSKE OM SKILT VED HÆSTAD KIRKE - FV. 828 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/180-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Erlend Bye
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2020 ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/295-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/130-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
18/251-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=WK86AE, SAKID=332834)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/46-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Richard Sørvik Mathiassen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GARASJE GNR 51/76 - RICHARD SØRVIK MATHIASSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/4-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
ARBEID MED NASJONAL ALKOHOLSTRATEGI 2020-2025 - INVITASJON TIL Å GI INNSPILL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/244-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 970915958
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/4-52
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Pensjonistforbundet
Dokbesk:
TIL ALLE ELDRERÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/301-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hanne Myrvang
Dokbesk:
TV-AKSJONEN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/59-424
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 29.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/93-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Herje Charlotte
Dokbesk:
19/5279-6 KOSTRA-ARTSKONTOPLAN I EXCELFORMAT F.O.M. 2020 - KORRIGERINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
29.04.2020
Saksnr:
20/59-425
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Berntsen Gro
Dokbesk:
PSYKOSOSIAL BEREDSKAP I KORONASITUASJONEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS