Postliste for 2020-06-29

Postliste for 29.06.2020

Datert:
26.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
17/330-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER - PÅMINNELSE OM FORELØPIG RAPPORTERING PER 1. SEPTEMBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/364-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Jørn Olfot, Per Arne Bjørnvik, Solveig Kristine Johnsen, Idar Andreas Mevik, Inger Karin Mevik, Johanne Charlotte Mevik, Kjell Arne Mevik, Morten André Mevik, Randi Mevik, Turid Harriet Mevik, Torild Olfot Olufsen, Else Marie Pettersen, Freddy Knut Pettersen, Bjørnar Right Solvang, Vigdis Solvang, Margareth Sulåmo
Dokbesk:
GNR 30 BNR 14, - KRAV OM RETTING AV FEILFØRT GRENSE OG MANGLENDE SJØHUSPARSELL. GNR.30/14 JØRN OLFOT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/364-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Per Arne Bjørnvig
Dokbesk:
GNR 30 BNR 14, - KRAV OM RETTING AV FEILFØRT GRENSE OG MANGLENDE SJØHUSPARSELL.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
18/253-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
SVEIN HARRY JOHANSEN
Dokbesk:
ÅRSMØTE VANDVE LOKALUTVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/4-96
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Lian Sissel
Dokbesk:
20/3501-1 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN, VALGFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/433-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Helga
Dokbesk:
LIVBØYER PÅ BADEPLASSENE I KOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
17/390-57
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
LEVE HELE LIVET - VI MINNER OM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
17/679-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILLEGG SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
17/1155-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/416-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Dag Solfjeld
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
17/227-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
INVITASJON TIL Å DELTA PÅ LÆRINGSLØFT FOR Å ØKE BARN OG UNGES DELTAKELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
17/204-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
REFUSJONSKRAV FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
17/823-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jostein Skaga
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSATT FRIST - TILSKUDD SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
17/670-67
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Tina Reinholtsen
Dokbesk:
RE: STATUS OPPSIGELSE KOA/HUMANA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
19/137-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSDAG FREDAG HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
19/631-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sentraladministrasjonen
Dokbesk:
NY SAMARBEIDSAVTALE RKK YTRE HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/435-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
RUNDSKRIV - SKJØNNSMIDLER 2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/376-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
SKJØNNSMIDLER TIL SMITTEVERN I DET KOMMUNALE TJENESTETILBUDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/4-97
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I APOTEKLOVEN § 6-6
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/436-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Dag Rune Adolfsen
Dokbesk:
16/13 OG 16 - OPPMÅLINGSFORRETNING OVER KOMMUNAL EIENDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/436-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Arild Oliver Andreassen
Dokbesk:
16/13 OG 16 - OPPMÅLINGSFORRETNING OVER KOMMUNAL EIENDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/436-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Åshild Tangen
Dokbesk:
16/13 OG 16 - OPPMÅLINGSFORRETNING OVER KOMMUNAL EIENDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.06.2020
Regdato:
29.06.2020
Saksnr:
20/436-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Åge Erling Breivik
Dokbesk:
16/13 OG 16 - OPPMÅLINGSFORRETNING OVER KOMMUNAL EIENDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
29. juni 2020 Gerd-Solveig Bastesen
Tips en venn  Skriv ut