Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 16:39

På reisefot? Test deg!

Vinterferie er reisetid, og reiser øker faren for smittespredning.

Om du velger å tilbringe feriedager i Dønna, eller reiser bort noen dager, så ta en covid-19 test når du har ankommet Dønna kommune. Time for testen bestiller du på legekontoret, telefon 750 52  201.  Testen er gratis, og ett nyttig verktøy i beredskapen mot smittespredning.

Husk smittevernreglene - avstand, host/nys i albuen, vask hender!

clear
error_outline
23. februar kl. 18:49

Ny innsynsportal

Denne uken innfører vi nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Det vil også gi oss en ny innsynsportal for postlister og møtepapirer/møtekalender. 

Dette kan medføre forstyrrelser i utleggingen av postlister denne uka.

clear

Postliste for 2020-10-29

Postliste for 29.10.2020

Datert:
22.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
17/103-42
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Hilde Fjellet
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJON SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2019/20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/612-24
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dag Solfjeld
Dokbesk:
SØKNAD OM UTVIDET ELGJAKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
17/1278-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Rita Holthe
Dokbesk:
OVERSIKT OVER UTGIFTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
17/1278-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Rita Holthe
Dokbesk:
ØYSTEIN LØKÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
17/1278-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
DELUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 969703491
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/59-652
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
ENGANGSTILLEGG TIL REHABILITERING MM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/447-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
ETTERSPØR SAKSUTREDNING TIL SØKNAD OM DISPENSASJON - 11/20 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/367-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
ETTERSPØR SAKSUTREDNING TIL SØKNAD OM DISPENSASJON - 42/1 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/410-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
ETTERSPØR SAKSUTREDNING TIL SØKNAD OM DISPENSASJON - 14/105 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
19/411-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
TILSYN - VEDTAK OM TVANGSMULKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/4-147
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Mydland Olav
Dokbesk:
19/4948-14 HØRINGSBREV - DISTRIKTNÆRINGSUTVALGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
17/590-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Vefsn MDG
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNESTYRE; FORSLAG OM INNFØRING AV TØYBLEIESTØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
19/5-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Helge Emilsen
Dokbesk:
NY AVTALE MED HELGELAND MUSEUM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
17/321-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hilde Rafaelsen
Dokbesk:
MØTEREFERAT FRA STYRINGSGRUPPEMØTE 23. OKTOBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/93-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Skatteoppkreveren v/ Mona Lillegard
Dokbesk:
FORDELING TIL SKATTEKREDITORER - STATUS SÅ LANGT FOR INNEV PERIODE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/4-148
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Nesna kommune
Dokbesk:
HØRING - FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER FOR NESNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/59-650
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
FYLKESMANNEN I NORDLAND - SITUASJONSRAPPORT NR. 28 - UTBRUDD AV KORONAVIRUS I KINA (27.10.2020 - 07:45)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/319-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
TAKK FOR DELTAKELSEN - REGIONALE SAMFERDSELSMØTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/672-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Vandve Kystferie AS
Dokbesk:
SØKNAD OM VANNTILKNYTNING MANGLER GNR/BNR 22/95 OG 22/53
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/59-651
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA FYLKESBEREDSKAPSRÅDET 22.10.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/670-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 3/11-20, OM NYTT RUTEOPPLEGG FOR BUSSER I DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-37
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Terje Nilsskog
Dokbesk:
5/38 TILLEGGSAREAL TIL 5/19 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
19/89-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Antonsen, Monica
Dokbesk:
MANGLENDE INNSENDING AV ÅRSREGNSKAP 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
17/422-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nils Jenssen
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKT FASTLANDSFORBINDELSE DØNNA/HERØY - ALSTAHAUG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/788-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA DIALOGMØTE 21.10.20 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-38
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Torbjørn Jørgensen
Dokbesk:
5/39 TILLEGGSAREAL TIL 5/21 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
17/660-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Helgelandssykehuset HF
Dokbesk:
FORLENGELSE AV KONTRAKT LEGEVAKTSFORMIDLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-39
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Jan Øystein Nilsen
Dokbesk:
5/40 TILLEGGSAREAL TIL 5/22 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/666-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Synnøve B. S. Breivik
Dokbesk:
SVAR - KOMMUNAL VEI I BREIVIKA PÅ LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
17/103-43
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Hilde Fjellet
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL SAK 17/103-42
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-40
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Helge Salomonsen
Dokbesk:
5/41 TILLEGGSAREAL TIL 5/24 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/59-653
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tjønndal, Walter
Dokbesk:
COVID-19 OG KOMMUNEØKONOMI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-41
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Lene Mari Jensen
Dokbesk:
5/42 TILLEGGSAREAL TIL 5/26 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/720-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Eva Solfjeld
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-42
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Olav Peter Hypher
Dokbesk:
5/43 TILLEGGSAREAL TIL 5/27 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-43
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Aud Jenssen
Dokbesk:
5/44 TILLEGGSAREAL TIL 5/28 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/505-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
SIGNERTE KONTRAKTER, EBYGGSAK. DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
20/59-654
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kvavik, Grete Nytrøen
Dokbesk:
INFORMASJON OM GNAGERMIDDELKURS OG KORONA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-44
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kim Traavik
Dokbesk:
5/45 TILLEGGSAREAL TIL 5/29 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-45
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Liv Ingrid Eliassen
Dokbesk:
5/46 TILLEGGSAREAL TIL 5/30 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-46
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
John-Arvid Heggen
Dokbesk:
5/47 TILLEGGSAREAL TIL 5/32 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2020
Regdato:
29.10.2020
Saksnr:
18/21-47
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Bjørn Erik Haga
Dokbesk:
5/48 TILLEGGSAREAL TIL 5/25 - MATRIKKELBREV OG SKJØTE OVERSENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut