toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2018-11-29

Postliste for 29.11.2018

Datert:
21.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
17/1282-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Rektor Nord-Dønna montessoriskole, PPT v/Elbjørg Larsen, Eva Solfjeld, Torgrim Pedersen, Odd Arne Parelius
Dokbesk:
SYSTEMMØTE SPESIALHJELP BARNEHAGE 29.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
17/1282-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
PPT v/Elbjørg Larsen
Dokbesk:
SYSTEMMØTE SPESIALUNDERVISNING 29.11.2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
17/420-40
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Christine Dahl
Mottaker:
Ellen-Karin Kolle, Oddrun Sofie Fossum Bårdgård
Dokbesk:
NOTATER FRA AVSLUTNINGSKONFERANSEN I STAVANGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/369-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Pål Laumann
Dokbesk:
SALG AV TILLEGGSJORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/369-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
L L
Dokbesk:
BEKREFTELSE JORDSSALG,
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/369-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Bjørn Laumann
Dokbesk:
TILLEGGSOPPLYSNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/369-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Hege Kristin Andreassen
Dokbesk:
JORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/666-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Åsmund Wik
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV GNR/BNR 2/73 OG 2/74
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/48-26
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
mohage50@gmail.com
Dokbesk:
SKREDFAREVURDERING, DØNNAMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
17/82-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Christine Dahl
Avsender:
Dagny Elise Johansen Lundestad
Dokbesk:
VS: SØKNAD OM DEKKE AV LEIE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/369-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
britt laumann
Dokbesk:
SALG AV JORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
17/169-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
REFUSJONSKRAV - FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR IA- VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/605-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Kjetil Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 30/1 - KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/605-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/ UTBET.KORTNR 18/990176 - TILSKUDD TIL DRENERING GNR 30/1 - KJETIL JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/904-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Stina Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING GNR 38/1 - STINA HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/904-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/ UTBET.KORT.NO 18/990179 - TILSKUDD TIL DRENERING GNR 38/1 - STINA HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/901-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jostein Hov
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING - GNR 19/2 -JOSTEIN HOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/901-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rådmannens stab
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/ UTBET.KORTNR. 18/990177 - TILSKUDD TIL DRENERING GNR 19/2 -JOSTEIN HOV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/903-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Erlend Bye
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING GNR 16/3 - ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/903-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/ UTBET.KORTNR 18/990180 - TILSKUDD TIL DRENERING GNR 16/3 - ERLEND BYE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/80-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Mari Brox Mikalsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 19/3 - MARI BROX MIKALSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/80-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/ UTBET.KORTNR 18/990181 - TILSKUDD TIL DRENERING GNR 19/3 - MARI BROX MIKALSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
17/894-63
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM GRUNNSKOLE I DØNNA KOMMUNE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/803-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Mona Helen Nilsen
Dokbesk:
OVERFØRING AV FERIE FRA 2018 -2019 MONA NILSSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/907-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Per Arne Husvik
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING GNR 19/4 - PER ARNE HUSVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/906-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jens Andreas Carlsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING - GNR 11/1 - JENS ANDREAS CARLSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/599-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jostein Skaga
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD GNR 31/1 - JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/599-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
SALDO/ UTBET.KORTNR 18/990175 - TILSKUDD TIL DRENERING GNR 31/1 - JOSTEIN SKAGA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/34-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
KLP
Dokbesk:
RENTERENDRING FOR LÅN 8317.50.41667
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1-315
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BOLIGUTVALG 28.11.18
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/1-316
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ros-Mari Emilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/369-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Bjørn Laumann
Dokbesk:
FWD: FULLMAKTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/369-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jørn Høberg
Mottaker:
Bjørn Laumann, Britt Eva Laumann, Pål Inge Laumann, Linda Laumann, Hege Kristin Nilsen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DELING GNR 17/2 - NY JORDLOVSBEHANDLING BJØRN LAUMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/361-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/666-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Åsmund Wik
Dokbesk:
GNR. 2/67 SØKNAD OM FRADELING AV TO REGULERTE FRITIDSTOMTER ÅSMUND WIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/910-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Avsender:
Løkta Oppvekstssenter v/rektor
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - ASSISTENT LØKTA OPPVEKSTSENTER - 40 % VIKARIAT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/679-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jostein Skaga
Dokbesk:
VS: MILJØTILTAK..
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/911-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Totland, Magne
Dokbesk:
JORDSMONNKARTLEGGING I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/911-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Totland, Magne
Dokbesk:
SV: JORDSMONNKARTLEGGING I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/802-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/802-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/802-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/802-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/802-24
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2018
Regdato:
29.11.2018
Saksnr:
18/802-25
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG ASSISTENT HJEMMETJENESTEN - 40 % FAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS