toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-30

Postliste for 30.03.2020

Datert:
16.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/153-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
'mette.andersen2012@gmail.com'
Dokbesk:
22/91 - INSTØYVEIEN 15 - KONSESJONSFORHOLD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/176-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 969121190
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
19/698-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-258
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lise Blix Olsen
Dokbesk:
VEILEDER OM BRUK AV KOMMUNALE KARANTENE- OG INNREISEREGLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-259
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Cecilie Scharning
Dokbesk:
HANDLEHJELP TIL SÅRBARE GRUPPER OG PERSONER I KARANTENE/ISOLASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
19/600-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Lillian Olsen
Dokbesk:
INNSIGELSE TIL NABOVARSEL FRA MARTIN SELTVEIT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-260
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lise Blix Olsen
Dokbesk:
VEILEDER OM BRUK AV KOMMUNALE KARANTENE- OG INNREISEREGLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-261
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
VEILEDER TIL KOMMUNENE OM LOKALE KARANTENEREGLER ELLER INNREISERESTRIKSJONER I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-262
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kundeansvarlig
Dokbesk:
SAMHANDLING VED KORONA- KARANTENE ELLER SMITTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-263
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Asgeir Jordbru
Dokbesk:
MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM FORSVARETS OPERATIVE VIRKSOMHET UNDER KORONAEPIDEMIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
17/1361-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gunjolor
Dokbesk:
DØNNA SOM EGEN KOMMUNE, PROSJEKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-264
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Henning Lahn
Dokbesk:
VEILEDNING OM RETTSGRUNNLAG FOR BRUK AV TVANG MM - SMITTEVERN - COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-265
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Trykk-Tjenester
Dokbesk:
REVIDERT RUTINE FOR FORDELING AV SMITTEVERNUTSTYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-266
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Wøien, Gunhild
Dokbesk:
INNRAPPORTERING AV DØDSFALL OG DØDSÅRSAKER TIL FOLKEHELSEINSTITUTTET IFM. COVID-19-PANDEMIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-267
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 27.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-268
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Asgeir Jordbru
Dokbesk:
MINNER OM RAPPORTERING I DAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-269
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA JD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
17/528-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
VEDTAK - DISPENSASJON FRA VEGLOVENS BYGGEGRENSE - FV 7290 - GNR 11 BNR 57 - DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
19/547-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Bjørn-Inge Rikhardsen
Dokbesk:
27/59 OPPMÅLINGSFORRETNING OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG - MATRIKKELBREV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
19/547-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Berit Anne Aas Rikhardsen
Dokbesk:
27/59 - OPPMÅLINGSFORRETNING OVERSENDELSE PROTOKOLL MED VEDLEGG - MATRIKKELBREV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/177-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE HJEMMEKONTOR I FORBINDELSE MED PANDEMI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/170-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Odd Arne Parelius
Dokbesk:
ÅRSMELDING LØKTA OPPVEKSTSENTER 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-270
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
RAPPORT FYLKESMANNEN 30.03. 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/178-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/170-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Aino Eide
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2019 - HJEMMETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
17/311-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Trond Erik Grønnestad
Dokbesk:
5167-SOKNAD_OM_FERDIGATTEST (002).PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-273
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kommuneoverlege Heidrun Stene
Dokbesk:
NYE TILTAK FOR Å REDUSERE FAREN FOR SMITTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-274
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kommuneoverlege Heidrun Stene
Dokbesk:
VEDTAK OM KARANTENEREGLER I DØNNA KOMMUNE 24.03.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/93-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gran-Henriksen, Bjørn
Dokbesk:
KOSTRA - RAPPORTERING REGNSKAP PER 1. KVARTAL 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-276
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Gro Aandahl-Sørgård
Dokbesk:
RAPPORTERING AV SMITTEVERNSUTSTYR, SENGEPLASSER, HELSEPERSONELL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/59-277
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
John Inge Johansen
Dokbesk:
SVAR - FORESPØRSEL OM MØTEOFFENTLIGHET ETTER KOMMUNELOVENS §31
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/118-22
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/154-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.03.2020
Regdato:
30.03.2020
Saksnr:
20/167-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS