toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-04-30

Postliste for 30.04.2019

Datert:
25.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/399-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
DELUTBETALING AV TILSKUDD - SMIL, 969121190
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/12-49
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV LEILIGHET.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/184-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Bård Grønbech
Dokbesk:
VS: MIDDELALDERKIRKER-BRANNSIKRING- RA`S TILSKUDD TIL BRANNSIKRINGSTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/247-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Kristin Andreassen
Dokbesk:
VS: RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/220-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Ole-Christian Wik
Dokbesk:
VS: SKADEFELLING GÅS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/12-50
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGELSE AV LEILIGHET.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/218-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKRIFTEN - BRAND SNES - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/220-29
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Mottaker:
Ole Christian Rønneberg Wik
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SKADEFELLING AV GRÅGÅS 2019 OLE CHRISTIAN WIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/521-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Dagtilbud
Dokbesk:
HELSEDIREKTORATET INNVILGER TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV DAGAKTIVITETSPLASSER FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS FRA 2 018 TIL 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/218-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKRIFTEN - HØLVÅ GJEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/318-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 917404380
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/390-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tone Bye
Dokbesk:
BREV TIL ELDRERÅDENE LEVE HELE LIVET APRIL 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/528-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Dokbesk:
DOKUMENT 19/85200-4 VEDTAK. TILLATELSE TIL LUFTSPENN OVER FV.194, VED EIENDOMMEN GNR. 16 BNR. 29 I DØNNA KOMMUNE SENDT F RA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/561-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak HOD
Dokbesk:
INVITASJON TIL INSPIRASJONSSEMINAR OM FREMTIDENS BOLIGER FOR ELDRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/1269-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
postmottak@uninett.no
Dokbesk:
RAMMEAVTALE FRA UNINETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/336-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
PRESSEMELDING FRA HELGELAND KRAFT 30.04.2019 - ET GODT FØRSTE KVARTAL 2019 FOR KONSERNET HELGELAND KRAFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/314-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - ASSISTENT/ HJEMMEHJELP- 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/218-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TIL UTTALELSE - SØKNAD OM VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING AV LUFTSPENN - ÅKERVÅGEN - DØNNA KOMMUNE - NORDLAN D FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/313-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/468-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
SØKNAD OM MIDLER TIL KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/88-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE SOM TILKALLINGSVIKAR FRA 01.04.19 - 01.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/298-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Jan Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD/ENDRING AV VALD HØLA/OLFOT - JAN HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/315-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Stian Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD/ENDRING AV VALD NORDVIKA - STIAN HERMANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/316-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Unn Lorentzen
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 11/13 OG 112 - UNN LORENTZEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/316-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Kate Janett Rølvåg
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 11/13 OG 112 - KATE RØLVÅG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/316-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Doris Ann Liss Waade
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 11/13 OG 112 - DORIS WAADE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/316-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Sissel Janne Waade
Dokbesk:
EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 11/13 OG 112 - SISSEL WAADE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/374-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vefsn kommune
Dokbesk:
INVITASJON SAMARBEIDSMØTE HELGELAND KRISESENTER 7. JUNI 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/700-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILRETTELEGGING/ OMPLASSERING VED GRAVIDITET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/374-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Vefsn kommune
Dokbesk:
FAKTURERING 2019 MEDLEMSKOMMUNER HELGELAND KRISESENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/218-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
TILLATELSE TIL VIDERE DRIFT OG ENDRING AV SIKKER VERTIKAL KLARING - HAVNE- OG FARVANNSLOVEN § 27 JF. TILTAKSFORSKRIFTEN - SUNDV ÅGJEN - LØKTA - DØNNA KOMMUNE - NORDLAND FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/1347-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV AKVAKULTURSØKNAD FOR OFFENTLIG UTLYSNING OG KOMMUNAL UTTALELSE - ECOMARIN SEAFARM AS - 891 198 752
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/336-46
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Veronica Aufles
Dokbesk:
EN LITEN RETTELSE I PRESSEMELDINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/317-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - DRENERING, 921841922
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/561-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
KYSTVERKET NORDLAND BRUKERKONFERANSE 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/1016-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Revisjon Midt Norge v/ Inge Storås
Dokbesk:
VS: REVISJON MIDT-NORGE SA - HÅNDTERING AV MVA I SELSKAPET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/662-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE AREALPLAN I OMRÅDET SLAPØYFJORDEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/662-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE AREALPLAN I OMRÅDET SLAPØYFJORDEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS