toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-04-30

Postliste for 30.04.2020

Datert:
29.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/180-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Erlend Bye
Dokbesk:
SKADEFELLING GÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
19/79-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLANSTRATEGI 2020 -2024 - FØRSTE GANGS POLITISK BEHANDLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/298-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Leonid Rødsten
Dokbesk:
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 5. MAI - OM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
17/1016-30
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
FULLSTENDIGHETSERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/295-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Post NFK
Dokbesk:
AUTOMATISK SVAR: SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 998659132
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
17/1016-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Wenche Holt
Dokbesk:
REVISORS BERETNING 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/59-426
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tomas Norvoll
Dokbesk:
TIL ORDFØRER/ RÅDMANN - KARTLEGGING AV BEREDSKAPEN FOR TURISTSESONGEN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/68-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Nygård, Tilde
Dokbesk:
PURRING PÅ TILBAKEMELDING FRA DØNNA KOMMUNE - KARTLEGGING AV MASSETIPPER/MASSEMOTTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/165-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Sør-Dønna lokalutvalg v/ Anne Sofie S. Mathisen
Dokbesk:
VEDR. OLJEFAT SOM LEKKER PÅ KOMMUNENS INDUSTRIOMRÅDE PÅ BJØRN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
17/564-44
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
HelgelandsKraft AS
Dokbesk:
FORHÅNDSVARSEL - KONTROLL AV ANLEGG 6775014-001 UTFØRT 20.04.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/191-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I SFO FOR-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
17/477-33
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Bufetat
Dokbesk:
ORIENTERING OM NY RETNINGSLINJE - BARNEVERNETS ANSVAR FOR BARN SOM BEGÅR LOVBRUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/59-427
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
Dokbesk:
INFORMASJON FRA KUNNSKAPSMINISTEREN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/303-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 969645149
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/191-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNADER OM SFO-PLASS LØKTA OPPVEKSTSENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
18/124-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE - LØKTA BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/302-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 970915958
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/302-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Post NFK
Dokbesk:
AUTOMATISK SVAR: KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL, 970915958
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/303-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/303-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Post NFK
Dokbesk:
AUTOMATISK SVAR: KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE- SØKNAD OM TILSKUDD - SMIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/4-53
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Berget Stian
Dokbesk:
20/1315 HØRING - TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSKUTER TIL HYTTE (OPPHEVING AV 2,5 KM-GRENSEN MM)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
17/1016-32
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Revisjon Midt-Norge v/ Frid M Welde Evjen
Dokbesk:
SIGNERT MØTEPROTOKOLL MED VEDLEGG - ÅRSMØTE REVISJON MIDT-NORGE SA 21.04.2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/59-428
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Odd Arne Parelius
Dokbesk:
SJEKKLISTE OG VASKEPLAN LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
17/854-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
SVAR - BEKREFTELSE PÅ REINPROBLEMATIKKEN - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/305-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Geir Ståle Bjørnvik
Dokbesk:
KVITTERING FOR NABOVARSEL - 10/70 - RONNY SANDSTRAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
19/370-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Svein Ivar Johansen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FRADELING - MAKEBYTTE MED 11/262 GNR 11/273 - SVEIN JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/306-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Tobias Langseth
Dokbesk:
MØTE I KONTROLLUTVALGET 7. MAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
17/370-130
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
johny.havstein@gmail.com
Dokbesk:
VEDR. FERGEANLØP YTRE DØNNASTEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/181-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/181-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.04.2020
Regdato:
30.04.2020
Saksnr:
20/198-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS