toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-01-31

Postliste for 31.01.2019

Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/352-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV TRE TOMTER TIL FRITIDSFORMÅL, GNR. 11 BNR. 7 9, DØNNA KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
17/454-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
Utdanningsforbundet v/Asle Hanssen, Fagforbundet v/Marita Johansen, SL v/Linda Aasvik, Sykepleierforbundet v/Judith Waade, Pål Bleka, Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
REFERAT KONTAKTMØTE 30.1.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/946-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Heidi Vold Lorentzen
Dokbesk:
VS: PROGRAM GRUNDERFORSPILL OG SIGRIDKONGRESSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/946-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Heidi Vold Lorentsen
Dokbesk:
VS: SIGRIDKONGRESSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/570-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Heidi vold Lorentzen
Dokbesk:
VS: SJOKOLADEKJØKKEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
17/94-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ken Anfindsen
Avsender:
Veronica Kristensen
Dokbesk:
VS: PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/784-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Svein Gunnar Sivertsen
Dokbesk:
KVITTERING FOR NABOVARSEL - GNR 28/100 - SVEIN SIVERTSEN OG TOBIAS SIVERTSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
17/641-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/482-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Odd Einar Lorentzen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - DELING AV FRITIDSEIENDOM GNR.6/57
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/942-47
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Bernt Håland
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2018 - RÅDYR - BERNT HÅLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/753-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Stina Helen Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER- STINA HERMANSEN + 4 ANDRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
19/60-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torgrim Pedersen
Avsender:
Dønna Voksenopplæring
Dokbesk:
KOMPETANSEBEHOV OG KOMPETANSEKARTLEGGING DVO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
19/67-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
STARTLÅN SØKNAD (REF=224108)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
19/66-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
EVALUERING AV TILLITSVALGTORDNINGEN 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
19/66-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
EVALUERING AV TILLITSVALGTORDNINGEN 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
17/86-165
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Stian Jensen
Dokbesk:
19/587-2 HØRING – ANMODNING OM SKRIFTLIG INNSPILL TIL PRIORITERING AV UTBEDRINGER PÅ VIKTIGE FYLKESVEGER MED NÆRINGSTRAN SPORTER I NORDLAND. HØRINGSFRIST INNEN 15. MARS 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/5-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Matrikkelhjelp Kartverket
Dokbesk:
54/19 - BESTILLING AV OMNUMMERERING OVER KOMMUNEGRENSE FRA 1827 DØNNA TIL 1818 HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/561-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland v/ Robert Isaksen
Dokbesk:
VS: INVITASJON KMD INNSPILLSMØTE HELGELAND 05.02.2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
17/189-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
SLUTTUTBETALING - KOMMUNALT NÆRINGS- OG GRÜNDERFOND 2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
17/834-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HENVENDELSE TIL KOMMUNEN ANG.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
19/42-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Ringereide, Inger-Anne
Dokbesk:
19/3141-2 FLERE KOMMUNER KAN TILDELES STIMULERINGSMIDLER TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER I 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
17/150-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Gunn-Lise Jacobsen
Dokbesk:
KS INNKJØPSFORUM VALG PÅ ÅRSMØTE 8. MAI 2019. GI VALGKOMITÉEN FORSLAG TIL NYE STYREMEDLEMMER SOM KAN VELGES TIL KSI STY RE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/753-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Mottaker:
'fmnopost@fylkesmannen.no'
Dokbesk:
VS: SKANNING FRA DK_STAB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
17/86-166
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Aamodt Erland
Dokbesk:
19/605-1 HØRINGSBREV - NY KONTROLLUTVALGS- OG REVISJONSFORSKRIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
18/5-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Matrikkelhjelp - Kartverket
Dokbesk:
54/19 - BESTILLING AV OMNUMMERERING OVER KOMMUNEGRENSE FRA 1827 DØNNA TIL 1818 HERØY - SAK-625114-S0Q8S2 - CRM:000115855 4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2019
Regdato:
31.01.2019
Saksnr:
19/28-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PROSJEKTLEDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS