toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-01-31

Postliste for 31.01.2020

Datert:
24.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/155-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
John-Erik S Johansen
Dokbesk:
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE OM NYDYRKING GNR. 19/1 JOHN-ERIK S. JOHANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/596-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Pål Andreassen
Dokbesk:
FELLINGSRAPPORT RÅDYR, STAVSENG RÅDYRVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/51-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DOK SYKDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/70-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Olav Botn
Dokbesk:
OPPSUMMERING MØTE WATER FRONT DEVELOPMENT AS OG DØNNA KOMMUNE 17.01.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/58-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Thomas Jakobsen
Dokbesk:
VS: SV: DØNNAVEIEN 1197
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/43-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Preben Rauø
Dokbesk:
SLAMAVSKILLER STRANDVIK PLAST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/30-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Bamberg
Mottaker:
Tonje Titternes
Dokbesk:
SVAR PÅ KLAGE PÅ FEIL I KOMMUNALE AVGIFTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/628-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Stig Sørra
Dokbesk:
HELGELAND INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD - INNKALLING MED SAKSLISTE OG SAKSFREMLEGG TIL MØTE I HELGELAND REGIONRÅD, 30. - 3 1. JANUAR 2020, FRU HAUGANS HOTELL AS, MOSJØEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
18/906-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Andersen, Åsmund
Dokbesk:
SV: AD AVSLAG PÅ SØKNAD OM DRENERINGSTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/571-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Hanne Arstad Stenvall
Dokbesk:
VANNMÅLER PETTER PETTERSEN - UTFYLT SKJEMA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/510-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Lars Føsker
Dokbesk:
ANSVARSERKLERING - SENTRAL GODKJENNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/71-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Beathe Vang Johansen
Dokbesk:
BOLIG IFB KANSELLERINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/626-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ranum, Merethe Baustad
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV EKSEMPELFILER FOR INNRAPPORTERING AV MEDDOMMERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/4-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Sigrun Fostad
Dokbesk:
TIL MEDLEMSKOMMUNENE. HØRING POLITISK PLATTFORM NORSK KULTURSKOLERÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/4-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag
Dokbesk:
HØRING FRA KD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/11-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/735-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §4
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MOWI NORWAY AS ORG. NR. 959 352 887 - TILLATELSE TIL AREALENDRING PÅ LOKALITET 10990 LILLE ÅSVÆR, FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/67-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jim Andre Hagen
Mottaker:
Inge Holand
Dokbesk:
TILTAK I HUNDREMETERSBELTET GNR 39/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/623-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kjell Cato Hjortdahl
Dokbesk:
50/39 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING GNR.50/39 DØNNA EIENDOMSUTVIKLING AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/623-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Ronny Drogseth Olsen
Dokbesk:
50/39 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING GNR.50/39 DØNNA EIENDOMSUTVIKLING AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/623-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Kari Waade Hjortdahl
Dokbesk:
50/39 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING GNR.50/39 DØNNA EIENDOMSUTVIKLING AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/510-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Letsea AS
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BYGGESAK TILBYGG SJØLYSTVEIEN 7 GNR 27/53 - LETSEA AS V/ LARS FØSKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
19/631-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: STYREMØTE RKK YH 5.FEBRUAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
18/738-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hansen, Maria
Dokbesk:
VEDRØRENDE VALG AV REPRESENTANTER TIL YTRE HELGELAND FORLIKSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/105-66
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
VS: INFORMASJON TIL DE REGIONALE HELSEFORETAKENE, FYLKESMENNENE OG KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/105-67
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
VS: OPPDATERT INFO FRA HELSEDIREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/49-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Arne Parelius
Mottaker:
Mikalsen Linda
Dokbesk:
MØTYE I SAMARBEIDSUTVALGET VED LØKTA OPPVEKSTSENTER 31.JANUAR 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/105-68
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
VS: BREV OM CORONAVIRUS TIL KOMMUNEHELSETJENESTEN FRA FHI OG HELSEDIREKTORATET - 24. JANUAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/105-69
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: FHI - STATUSRAPPORT 4/2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/105-70
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
VS: E-POST: VS: INFORMASJONSMATERIELL OM CORONAVIRUS OG SMITTEVERN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/105-71
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
VS: E-POST: VS: INFORMASJON TIL HELSETJENESTEN OM HÅNDTERING AV PERSONER MED MISTENKT SMITTE AV CORONAVIRUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/73-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Anne Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EKSAMEN GRUNNSKOLE VÅREN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/468-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
KOMMUNEVISE BELASTNINGSFULLMAKTER 2020 - LANDBRUKSPOLITISKE VIRKEMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/1205-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSYNSSAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/22-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
3 Kalver v/Dag Solfjeld
Dokbesk:
FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/48-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Lars Erik Berg Krogstad
Dokbesk:
MANGLENDE DOKUMENTER - FLYTEBRYGGE GNR 11/334 - LARS ERIK BERG KROGSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
20/48-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Mottaker:
Helgeland Havn IKS
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FLYTEBRYGGE GNR 11/334 - LARS ERIK BERG KROGSTAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
18/844-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS
Dokbesk:
REVIDERT TILBUD MILJØRETTET HELSEVERN DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2020
Regdato:
31.01.2020
Saksnr:
17/336-59
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Bamberg
Avsender:
Yngve Almås Larsen
Dokbesk:
GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS