toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2020-03-31

Postliste for 31.03.2020

Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
17/105-77
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Erlann Mortensen
Dokbesk:
VARSEL OM STOR SNØSKREDFARE I OFOTEN, SALTEN, SVARTISEN OG HELGELAND- NIVÅ 4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
19/299-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUA NATURTYPER 2020 - KYSTLYNGHEI - HAVSTEIN - JORUNN ASTRID ØSTBØ - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
19/614-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Løkta lokalutvalg, Sør-Dønna lokalutvalg v/Sverre Sivertsen, Solfjellsjøen lokalutvalg v/Ida O. Aaker, Vandve lokalutvalg v/Svein Johansen, Skaga lokalutvalg v/Jostein Skaga, Glein lokalutvalg v/Rolf Bergh, Stavseng lokalutvalg v/Alf Bjørnvik, Nord-Dønna lokalutvalg v/Lyder Olsen
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV REPRESENTANT TIL LOKALUTVALGENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/59-279
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
Jentoft, Vebjoern
Dokbesk:
DIGITAL LØSNING FOR AVSTANDSOPPFØLGING AV PASIENTER MED MISTENKT SMITTE AV COVID-19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/59-280
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Jens Adolfsen
Dokbesk:
SØKNAD OM OVERNATTING PÅ HYTTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
18/243-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST FOR ***** *****
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/180-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Elisabeth Pedersen
Avsender:
Ingunn Tombre
Dokbesk:
INTERNASJONAL FORVALTNING AV GRÅGÅS - INFORMASJON OM SKADEFELLING 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/4-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak
Dokbesk:
20/1243 HØRING - KOMPETANSE I BARNEVERNET, VARSLING TIL FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, OG REGULERING AV BRUK AV SAKKYNDIGE I BARNEVERNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
17/742-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
HELGELAND REISELIV GJØR MYE OG ER TETT PÅ REISELIVSNÆRINGEN NÅ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/4-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Postmottak
Dokbesk:
20/1279 HØRING - RAMMEVILKÅR FOR PRIVATE TJENESTEYTERE I BARNEVERNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/170-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Dønna Barnehage v/ Eva
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/59-281
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Johnsen Knut Roar
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV FRA HELGELANDSSYKEHUSET DEN 30.3.20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/59-282
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Lise Blix Olsen
Dokbesk:
FYLKESMANNEN I NORDLAND - SITUASJONSRAPPORT NR. 6 - UTBRUDD AV KORONAVIRUS I KINA (30.03.2020 - 19:29)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/143-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
K Femten AS
Dokbesk:
50/141 - SØKNAD OM SEKSJONERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/59-283
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Joachimsen, Irene
Dokbesk:
BREV FRA HÅLOGALAND LAGMANNSRETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/59-285
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
'Trond Sigurd Ursin'
Dokbesk:
BEGRENSNING AV KOMMUNENES MULIGHET TIL Å FASTSETTE LOKALE FORSKRIFTER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
17/661-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Ånes
Avsender:
HSYK-Samhandling-postboks
Dokbesk:
SAMARBEID OM KRITISK KOMPETANSE MELLOM HELGELANDSSYKEHUSET OG PRIMÆRHELSETJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/59-286
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Hildonen, Lill Margrethe
Dokbesk:
VEDR VEDTAK OM LOKALE SMITTEVERNTILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
17/1288-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
MANGLER VEDTAK I DISPENSASJONSSØKNAD PÅ EIENDOM 33/6 OG 33/12 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
18/352-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
FYLKESMANNEN I NORDLAND
Dokbesk:
MANGLER VEDTAK I DISPENSASJONSSAK PÅ EIENDOM 11/79 - DØNNA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/59-287
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Cecilie Scharning
Dokbesk:
SLIK SIKRER DAGLIGVAREBRANSJEN EN TRYGG PÅSKEHANDEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
18/26-42
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tryggve Solfjell
Avsender:
Atle
Dokbesk:
SØKNAD OM IG-TILLATELSE FOR BETONGKAI PÅ LØKTA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/59-288
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Erlann Mortensen
Dokbesk:
BREV TIL KOMMUNENE OM VEILEDER LOKALE KARANTENEVEDTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/118-23
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/118-24
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.03.2020
Regdato:
31.03.2020
Saksnr:
20/155-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS