toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Postliste for 2019-05-31

Postliste for 31.05.2019

Datert:
29.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
18/369-22
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Bjørn Laumann
Dokbesk:
VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING BJØRN LAUMANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/12-57
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kielland Alfheim
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV BOLIG-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Hjemmetjenesten
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Aino Eide
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Aino Eide
Dokbesk:
VEDTAKSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Aino Eide
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL - HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
17/170-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 10.06.19 TOM 18.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
17/958-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 10.07.19 TOM 18.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/3-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RETUR AV UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE FRA 24.06.19 TOM 18.08.19
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
18/583-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Åse Johanne Pettersen Ledder
Dokbesk:
VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING NAUSTTOMT ÅSE LEDDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/91-58
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Mette Anfindsen
Avsender:
Hjemmetjenesten v/ Aino Eide
Dokbesk:
DRØFTINGSPROTOKOLL HJEMMETJENESTEN - FERIEVIKARER TIL PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
17/535-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM STØTTEKONTAKT/ AVLASTER OPPDRAG FOR -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
17/535-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM STØTTEKONTAKT/ AVLASTER OPPDRAG FOR -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
17/535-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Aino Paulette Eide
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM AVLASTEROPPDRAG FOR -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
18/583-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Herleiv Ole Pettersen
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING GNR 20/28 HERLEIV PETTERSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
18/583-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Mottaker:
Øystein Løkås
Dokbesk:
VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING - NAUSTTOMT - HORN SMÅBÅTFORRENING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/364-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
Heidis Sjokoladedrøm AS
Dokbesk:
FIRMAATTEST - HEIDIS SJOKOLADEDRØM AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/364-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ATTEST FOR SKATT OG MERVERDIAVGIFT -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/402-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Pål Bleka
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
17/286-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Erik Pedersen
Avsender:
Kosmo, Jan Petter
Dokbesk:
VARSLING AV INTERESSENTER IFM. ASC SALMON STANDARD REVISJON PÅ NOVA SEA AS SIN LOKALITET 29376 SUNDSØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
17/637-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Mottaker:
Phan Group AS
Dokbesk:
DØNNA KOMMUNE OG SESONGER FOR REISELIV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
18/736-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
31/23 KART MÅLESTOKK 1 TIL 500
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
18/736-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Kjetil Kibsgaard
Avsender:
Eistein Rauø
Dokbesk:
31/23 SØKNAD FRADELING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/389-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ronny Olsen
Dokbesk:
VS: MASSEUTTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
18/34-51
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Kontrollutvalget v/ Tobias Langseth
Dokbesk:
SÆRUTSKRIFT FRA PROTOKOLL SAK 06.2019.PDF
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
18/615-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Ronny Olsen
Dokbesk:
VS: VEI STRAUMA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/56-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tor Henning Jørgensen
Avsender:
Tor Henning Jørgensen
Dokbesk:
VS: ENDELIG INNSPILLSNOTAT TIL HELGELANDSSYKEHUSETS SAMFUNNSANALYSE, MED FRIST 3. JUNI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/382-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Pål Bleka
Mottaker:
Odd Thorsvik
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TILBUD HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.05.2019
Regdato:
31.05.2019
Saksnr:
19/313-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mona Nilssen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER - 60 % VIKARIAT - INTERN UTLYSNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS