Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert oppholdsbetaling i barnehagene. Søknad må sendes inn for hvert barnehageår.

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. I 2017 vil husholdninger med inntekt under 500.500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.

Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2017.

Ordningene gjelder både private og kommunale barnehager

8. juni 2017 Pål Bleka
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut