toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er etablert en felles barneverntjeneste for Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommuner. Vertskommune er Leirfjord.

  Søknaden sendes til

  Dønna kommune
  8820 Dønna

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Interkommunal barneverntjeneste i HALD-kommunene
  Telefon:750 74 000
  Postadresse:Leirfjord kommune 8890 Leirfjord
  Besøksadresse:Kommunehuset i Leirfjord Det er også kontortid på Dønna kommunehus normalt 2 dager pr uke.
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 13:21
  Gyldig til
  2017-01-15
 • Levert av CustomPublish AS