Manntallet er en fortegnelse over stemmeberettigede personer i kommunen, og alle som skal avlegge stemme ved valget må være oppført i manntallet.

Manntallet for Dønna kommune er nå lagt ut for offentlig ettersyn på kommunehuset.

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn frem til valgdagen 13. september 2021.

 

Bosatt i utlandet over lang tid?

Personer som har vært bosatt utenfor landet i mere enn 10 år sammenhengene, må søke om å bli innført i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt.

Feil i manntallet?

Dersom du mener noe er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret undersøker og eventuelt retter feilen.

Kravet om retting skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes valgstyret i Dønna kommune, post@donna..kommune.no, eller registreres her.