toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Kunnkjøring om ettersyn ihht Lov om akvakultur

Søknad akvakultur i Dønna kommune i Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut fro offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Dønna kommune i Nordland

 

Søker: Ecomarin Seafarm AS

Søknaden gjelder: Søknad om nye arter Berggylt og Tigerreke

Søkt størrelse: 80 tonn MTB Berggylt og 5 tonn MTB Tigerreke

Lokalitet: 13185 Bjørnsøya

Koordinater: midtpunkt anlegg N66064,812 Ø 12035,240

 

Kontaktadresse: post@donna.kommune.no

 

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne søknaden og sendes kommunen innen 15. september 2019.

Her er søknaden med vedlegg:

Søknad om endring av art .pdf

190301 ES Kvittering gebyr Fiskeridirektoratet .pdf

NVE har behandlet vannforbruk for lokasjon ved tidligere søknad .pdf

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse - Ecomarin Seafar.pdf

Re SV Vedr. søknad om nye arter berggylt og tigerreke på lokalitet Bjørnsøya .pdf

Re Vedr. søknad om nye arter på lokalitet Bjørnsøya .pdf

Samtykkeerklæring Letsea ESF .pdf

Søknad om endring av art .pdf

Vedlegg 3.4 Driftsmodell berggylt og forsøk tropiske reker .pdf

vedlegg 6.1.4.2 Beredskapsplaner .pdf

Vedlegg 6.1.7 IK-System .pdf

Vedr. søknad om nye arter berggylt og tigerreke på lokalitet Bjørnsøya .pdf

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS