På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annet valglokale i kommunen.

I Dønna kommune kan du avgi stemme på følgende steder:

Krets Stemmelokale Mandag 13. september
Bjørn Bjørn skole/voksenopplæringen kl. 09.00 - 19.00
Midtbygda Biblioteket kl. 09.00 - 19.00
Glein Dønna omsorgssenter kl. 09.00 - 15.00
Løkta Løkta oppvekstsenter kl. 09.00 - 15.00

Du kan finne en oversikt over alle valglokalene i landet på valglokaler.no.

Bare mulig å stemme i din hjemkommune på valgdagen

På valgdagen er det bare mulig å stemme i din hjemkommune. Det vil si den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt den 30. juni i valgåret. Dette er ekstra viktig å huske på dersom du har flyttet etter denne datoen eller ikke meldt flytting til kommunen du bor i. Hvis du ikke har anledning til å stemme der du er folkeregistrert som bosatt på valgdagen, er det mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune frem til fredagen før valgdagen. Din stemme vil da bli sendt til din hjemkommune.

Husk legitimasjon

For å få avgitt stemme er du nødt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Det vil derfor gå raskere for deg å stemme om du tar med valgkort.

Slik stemmer du på valgdagen

Hvert valg i Norge har sin egen stemmeseddel. Du kan finne informasjon om og veiledning til utfylling av stemmesedler her.

Trenger du veiledning eller hjelp?

Trenger du veiledning i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene. Har du en funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp til å komme deg inn i valglokalet eller til å avgi selve stemmen, kan du lese om hvilken hjelp du har krav på her.