Vi står foran påskeutfarten, der både lokale og tilreisende vil nyte fridagene på Herøy og Dønna. Røssåga/Toven reinbeitedistrikt har denne vinteren hatt rein på vinterbeite på Herøy, og dyrene er ikke flyttet til vårbeitene enda. Etter en lang vinter tærer dyrene nå på de siste fettreservene sine, og de tåler lite forstyrrelse. I noen tilfeller kan man oppleve at reinen står helt i ro og ikke flykter når man kommer nær. Dette kan være fordi den er i dårligere form enn normalt etter vinteren.

Hold hunden i bånd

Vi står nå foran en påske der mange vil ut og nyte sola. Vi ønsker dere god tur, men anmoder samtidig om at dere viser hensyn dersom dere møter på rein. Hvis du ser rein bør du gå utenom dem, snu eller vente til de har trukket unna. Fra 1. april er det båndtvang, så husk å ha hunden i bånd. Reinen ser ikke om hunden din er snill og uinteressert i rein. Selv små hunder kan skremme reinen, og simlene kan kaste kalven (føde død kalv) dersom hun blir utsatt for stress.

 

Reinvettreglene - hva gjør du om du møter rein på tur?

Disse reinvettreglene kan brukes av alle som ferdes i områder med rein:

  • Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker områdene du vil ferdes i. Slik unngår du å forstyrre reinen.
  • Snakk med reindriftsutøvere du møter. De kan gi nyttig informasjon om reinen
  • Snu hvis du ser reinsdyr. Kan du ikke snu? Skift retning eller vent til reinen trekker vekk.
  • Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai). Dyra er svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da sårbare for alle typer forstyrrelser.
  • Ha hunden i bånd.
  • Ser du spor i snøen? Vær oppmerksom. Rein i området.
  • Ser du én rein? Vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere dyr i området.

Takk for at du tar hensyn til rein.

 

Eventuell lenke til sak hos Statsforvalteren: https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/landbruk-og-reindrift/Reindrift/ta-hensyn-hvis-du-moter-rein/