Frem til den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august, må velgere henvende seg til interne tjenester og avtale tidspunkt for å stemme.

HVEM KAN TIDLIGSTEMME?
Ordningen gjelder for alle som oppholder seg innenriks (unntatt på Svalbard og Jan Mayen), men er ment som en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

HVOR KAN DU TIDLIGSTEMME?
Du kan tidligstemme i kontor for interne tjenester, i kommunehuset (Krunhaugen 1, 8820 Dønna).  Kontoret er åpent for tidligstemming mandag - fredag mellom 09.00 - 15.00 i perioden 01.07.21 - 09.08.21.

Dersom du ønsker å stemme i tidligstemmeperioden må du kontakte interne tjenester og avtale tidspunkt.

Telefon: 75 05 22 00
E-post: post@donna.kommune.no

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst av landets kommuner, men på valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021 (der du er manntallsført). 

HUSK LEGITIMASJON
Du må ta med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder navn, fødselsdato og bilde.