Søknadsfrist 4. mai

Tilskudd til oppføring av ny bolig i Dønna kommune

Dønna kommune vil stimulere til boligbygging gjennom å gi tilskudd til oppføring av nye eneboliger og tomannsboliger i kommunen. Det finnes derfor en tilskuddsordning for bygging av nye eneboliger og tomannsboliger.

Det er bevilget penger til 2 tilskudd á 150 000 kroner for denne søknadsrunden. Det er utarbeidet et reglement for ordningen.

Søknadsskjema og reglement finnes her.

Søknadsfrist i år er 4. mai 2020. Dersom det ikke har meldt seg søkere til da vil det bli løpende søknadsbehandling resten av året.

2. juni 2019 Pål Bleka
Tips en venn  Skriv ut