toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Teknisk og landbruk

Kommunevapen-3D

Dønna vannverk

Utspyling av vannledningsnettet

Dønna vannverk starter i uka 16 med utspylling av vannledningsnettet.

2017-04-18
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna

2017-04-06
Kommunevapen-3D

Dønna kommune

Teknisk drift

Teknisk drift har ansvar for de tradisjonelle viktige tekniske samfunnsoppgavene som vannforsyning, kommunale veger og kommunale avløpsanlegg. 

2017-02-22
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Nye regler for tidlig jakt på grågås og sanking av egg

Fylkesmannen har opphevet forskrift om tidligere jaktstart på grågås for nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner. Ordningen med utvidet periode for sanking av egg fra grågås er videreført i ny forskrift.

2016-04-27
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Endring av minsteareal for elg

Utmarksnemda har vedtatt å sette ned  minstearealet for elg. Det nye minstearealet er 3000 dekar, og er gjeldende fra og med 2016.

2016-04-22
Kommunevapen-3D

Teknisk drift

Forenklinger i Byggesaksforskriften fra 1. juli

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Her er en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge

2015-10-13
Sau

Landbruk

Dønna og Herøy kommuner samarbeider om landbruksforvaltning. Dønna er vertskommune.

2014-04-07
Levert av CustomPublish AS