toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Teknisk og landbruk

Kommunevapen-3D

Dønna kommune

Stenging av kai på Løkta

Den kommunale kaia på Breivika i Løkta stenges med umiddelbar virkning. 

2018-01-11
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Tidligjakt grågås

Det er åpnet for tidligjakt på grågås i perioden 26.7. til og med 9.8. fra kl 04.00 - 10.00. Se forskriften gjengitt nedenfor samt vedlagt brev fra Fylkesmannen.

2017-06-12
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna

2017-04-06
Kommunevapen-3D

Dønna kommune

Teknisk drift

Teknisk drift har ansvar for de tradisjonelle viktige tekniske samfunnsoppgavene som vannforsyning, kommunale veger og kommunale avløpsanlegg. 

2017-02-22
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Endring av minsteareal for elg

Utmarksnemda har vedtatt å sette ned  minstearealet for elg. Det nye minstearealet er 3000 dekar, og er gjeldende fra og med 2016.

2016-04-22
Kommunevapen-3D

Teknisk drift

Forenklinger i Byggesaksforskriften fra 1. juli

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Her er en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge

2015-10-13
Sau

Landbruk

Dønna og Herøy kommuner samarbeider om landbruksforvaltning. Dønna er vertskommune.

2014-04-07
Levert av CustomPublish AS