toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Aktivitetskalender

Juni 2018
MaTiOnToFr
22
        123
23
45678910
24
11121314151617
25
18192021222324
26
252627282930 

Nyheter/Aktuelt

Kommunevapen-3D

Landrukskontoret

Salg av hjortekjøtt

Viltnemnda i Dønna har utført skadefelling av en hjort. Kjøttet fra dyret selges til inntekt for kommunens viltfond. 

2018-06-21
Kommunevapen-3D

Dønna vannverk

Høring - forslag til ny vann- og avløpsforskrift

Dønna kommune legger forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.

2018-06-21
Kommunevapen-3D

Landbrukskontoret

Rapport

Avlingsregistrering i eng 2017 etter reinbeite vinteren 2016-2017. Herøy og Dønna kommune.

2018-06-08
Kommunevapen-3D

Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2023

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015-2018 skal revideres. Formannskapet i Dønna vedtok 08.05.2018 å legge forslag til planprogram for revidering av planen ut til offentlig høring.

Alle inviteres til å komme med innspill.

2018-06-03
Kommunevapen-3D

Elgkjøtt

Viltnemnda i Dønna har utført skadefelling av en elg som hadde uønsket adferd. Kjøttet fra dyret selges til inntekt for kommunens viltfond.

2018-05-25
Kommunevapen-3D

Utlegging reguleringsplan til offentlig høring

Detaljregulering del av GNR 29/2 - Meåsen boligfelt på Solfjellsjøen

Reguleringsplan del av gnr. 29/2 Meåsen til formål boligfelt (helårsboliger) – utlegging av forslag til detaljregulering (reguleringsplan) med planbestemmelser (reguleringsbestemmelser) til offentlig høring.

2018-05-24
Kommunevapen-3D

Utlegging reguleringsplan til offentlig høring

Reguleringsplan del av gnr. 13/4 Kleivan/Glein

Reguleringsplan del av gnr. 13/4 Kleivan/Glein til formål massetak og tilrettelegging tomt til garasje og lager/ilandtaking grus – utlegging av detaljregulering med bestemmelser, planbeskrivelse og ROS med konsekvensutredning til offentlig høring.

 

2018-05-14
Kommunevapen-3D

Landbruk

Grågås - tidlig jaktstart og utvidet eggsanking 2018

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 25.04.18. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og § 3 i forskrift av 01.04.17 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

2018-05-11
Kommunevapen-3D

Hver onsdag kl 17 - 19

Vi starter opp helsestasjon for ungdom i Dønna kommune!

Det er gratis å benytte seg av tilbudet på helsestasjonene, og tilbys unge i alderen 12-24 år.

På helsestasjon for ungdom kan du snakke med konstituert helsesøster Ulrikke eller ruskoordinator Kirsti.

2018-05-09
Dønnahallen

Dønnahallen - søknader om leie av halltid for perioden 20.8.18 til 21.6.19

I søknaden oppgis:

  • - Hvem som søker med ansvarlig leietaker.
  • - Dag og tidspunkt for leie.
  • - Hvilken hallstørrelse det søkes om.
2018-05-07

Artikkelarkiv >>

Levert av CustomPublish AS