Dønna kommunes administrasjon ledes av kommunedirektøren som har med seg to kommunalsjefer i lederteamet.

Kommunedirektørens stab består ellers av:

 • Kontor for interne tjenester 
 • Biblioteksjef 
 • Fagansvarlig skole/barnehage 
 • Folkehelsekoordinator
 • Renholder 
 • Frivillighetskoordinator
 • Prosjektleder/innkjøpskoordinator

 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna

E-post: Post@donna.kommune.no

 

Telefoner:

 • Kommunedirektør: Tor-Henning Jørgensen: 750 52206
 • Kommunalsjef: Pål Bleka: 750 52250
 • Kommunalsjef: Mette Anfindsen: 750 52278
 • Fagansvarlig skole/barnehage Geir Berglund: 750 52234
 • Prosjektleder/innkjøpskoordinator Linda Bamberg: 750 52246
 • Kontor for interne tjenester: 750 52200
 • Frivilligsentralen: 750 52230
 • Biblioteksjef Marit Savic: 95971528

 

Kommunens tjenester er organisert i følgende driftsenheter: