Dønna er en øykommune på Helgelandskysten med storslått natur og rik historie. De ca 1400 fastboende bor spredt på øyene Dønna, Løkta og Vandve. Dønna er hovedøya, hvor kommunens administrasjonssenter Solfjellsjøen ligger. Havørna og måsen hersker over resten av de rundt 3000 holmer og fløskjær. Naturen er frodig og gavmild. Du finner både innlandsnatur med skog, våtmarker og høge fjell, samt den typiske kystnaturen med nakne holmer og skjær. Dønna har alt!

For friluftsmennesker som liker å gå i fjell og mark er Dønna kommune ideell. Dyrelivet er svært variert, med en unik fuglefauna og mye småvilt. Det drives jakt på rype, gås, hare og rådyr. Den fiskeinteresserte kan velge mellom havfiske fra land og båt eller stille fiskevatn hvor ørreten spretter. Dønna har en rik og stolt historie å by på. Historiske kilder forteller at Dønna helt fra folkevandringstida og fram til 1900- tallet var et sentralt makt- og kultursenter, noe de mange kulturminnene fortsatt vitner om.

I nyere tid er Dønna kjent for Bjørnsmartnan - i 1870-årene regnet som landets største kystmarked, med kongelig handelsbevilling og offentlig ting. Bjørnsmartnan videreføres i dag som et fast arrangement annethvert år, hvor kystkulturen fortsatt står sentralt. Bjørn er også kommunens kommunikasjonsknutepunkt.

Dønna har gode kommunikasjoner med ei stor og tidsmessig bilferge til og fra fastlandet. I tillegg anløpes Bjørn daglig av hurtigbåt på veg til og fra Bodø/ Nesna og Sandnessjøen. Løkta anløpes av ferje fra Sandnessjøen / Bjørn, mens Vandve anløpes av bilførende ferge fra Solfjellsjøen. I 1999 sto også brua til nabokommunen Herøy ferdig.

De fleste arbeidsplassene finnes innen landbruk, fiske, fiskeoppdrett, offentlig virksomhet, samt reiselivs- og servicebedrifter. Det finnes etter hvert flere muligheter til overnatting for dem som har lyst til å besøke oss.

Reiselivsinformasjon

Informasjon til besøkende - Brevika

Visit Helgeland

Kystriksveien

Ut i Øyan