Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. mai kl. 12:26

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.
Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.
Søknadsfristen er 15. september.

POSITIVE TESTER – COVID-19

Som antatt, så var også den fjerde personen i reisefølget hvor tre allerede har testet positivt på covid-19, positiv.  Vedkommende har vært i hjemmeisolasjon sammen med de tra andre siden fredag.  Smittekartlegging er gjennomført tidligere, og det er ingen endring i smitterisiko.

Ingen av de øvrige prøvene som ble tatt av Dønna legekontor på fredag er positive.

Dønna kommune har, med denne prøven, konstatert tilsammen  9 positive covid-19 tester.  Ingen av tilfellene kan spores tilbake hit.   5 av de som har testet positivt er hjemmehørende i kommunen.

Det minner igjen om rådene for hygiene og framferd som blir gitt av nasjonale myndigheter og kommunen.

HUSK:
1-metersregelen.
Håndhygiene.
Host/nys i lommetørkle eller i albuegropen.

Får du mistanke om at du kan være smittet – kontakt Dønna legekontor – telefon 750 52 201.

Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel / kystsoneplan i området Einvika/Seiskjæret

Kobbvåglaks AS, Herøy søker Dønna kommune om dispensasjon fra vedtatt Kystsoneplan ifm. etablering av ny akvakulturlokalitet i området nord for Smedvika, nordøst for Seiskjæret ytterst i Skagafjorden.
Begrunnelse:
Søknad om dispensasjon begrunnes med ønske om at driften skal ligge i nærheten av nåværende landbase og at det ikke er ledige arealer for å drive oppdrett etter dagens standard i allerede avsatte områder.
Plansituasjon:
Omsøkte lokalitet ligger delvis i uplanlagt område og delvis i avsatt fiskeområde og område gyte- og oppvekst (GO).
Lokaliteten er plassert i en av to hvite sektorer til fyrlykt Oc WRG 6s 8.6-6M ved innseiling til Åkviksundet.
Dønna kommune ber om innspill på søknad om dispensasjon innen 7. august 2020.

Dønna støtter BLM

Black Lives Matter (BLM) er en internasjonal menneskerettighetsbevegelse. Den har sin opprinnelse i det afroamerikanske samfunnet og aksjonerer mot vold og rasisme mot svarte mennesker.

Dønna formannskap gir sin fulle støtte til solidaritetsaksjoner og protestene i USA, og resten av verden, i kjølvannet av politidrapet på George Floyd i Minneapolis, Minnesota 25. mai.
Vi tar avstand fra systematisk rasisme, og fordømmer uretten og urettferdigheten som har pågått og fortsatt pågår, ikke bare i USA.

Vi sier ikke bare nei til rasisme. Vi må bli antirasister. Vi vil ha lokalsamfunn basert på fellesskap der alle kan føle seg hjemme uavhengig av opprinnelse, hudfarge eller legning 

Dønnahallen - leie høsten 2020/vår 2021

DØNNAHALLEN

Søknad om leie for perioden 17.8.2020 – 18.6.2021

I søknaden oppgis:

-  Hvem som søker med ansvarlig leietaker.

-  Dag og tidspunkt for leie.

-  Hvilken hallstørrelse det søkes om.

Kalender

For tiden ingen hendelser i kalenderen