Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samferdsel

På torsdag den 4. juni hadde vi besøk av Fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal og fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen. Fra Dønna møtte ordfører Nils Jenssen og varaordfører Trine Sivertsen Hjortdahl, sammen med Kommunedirektøren. Dagen startet med et bedriftsbesøk hos FishbaseGroup .
Her fikk de en omvisning av anlegget på Bjørn, og deres utfordringer knyttet til samferdsel innenfor deres næringsvirksomhet. Videre ble det en kort befaring på fergeleiet på Bjørn før lunsjmøte hos Dønna restaurant. Her presenterte Helgelandhavn utfordringer og rullering av reguleringsplan. Ferden gikk videre til kommunehuset der tema var nytt fergesamband, presentasjon av ny rapport samferdsel og Vandvesambadet.
Timene gikk fort, avslutningsvis gikk turen til vakre Dønnes gård. Her ble det presentasjon av reiseliv og servicenæringen med fokus på utfordringer knyttet til samferdsel. Dønna viste seg fra sin beste side oppe på Dønnesfjellet. Her ble det satt av tid til oppsummering av dagen før besøket ble sendt over fjorden med ferja.En innholdsrik dag, med fokus på utfordringer og muligheter innen samferdsel både på kort og lang sikt.

Tekst og bilder: Varaordfører Trine Sivertsen Hjortdahl

Offentlig ettersyn - Planprogram Områdeplan Bjørn industriområde, Dønna

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM, OMRÅDEPLAN BJØRN INDUSTRIOMRÅDE, DØNNA 

Formannskapet har i sak  47/21 gjort følgende vedtak:
1. I henhold til plan- og bygningslovenes (pbl) §§ 4-1 og 11-13 legges forslag til planprogram for områderegulering Bjørn Industriområde ut på høring. 

2. I henhold til pbl § 4-1 andre avsnitt, kunngjøres og varsles det samtidig om oppstart av planarbeidet.

3. Høringsfristen settes til 30. juni 2021.

Høringsuttalelser og innspill sendes til Multiconsult As : tromso@multiconsult.no
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Gry Eva Michelsen, mail Gry.Michelsen@multiconsult.no

Informasjon om vaksine mot Covid 19

Vaksineringen pågår - oppdaterte tall pr 30. april

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjonNorge har tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene. 

Vaksineringen pågår. 393 personer har fått første dose. 136 personer har også fått andre dose og er ferdig vaksinert.

Nok en digital 17. mai

Håpet om at nasjonaldagen 2021 kunne feires på tradisjonelt vi har blitt svekket gjennom høst og vinter. Pandemisituasjonen gjør at også årets 17. mai blir digitalt preget.

Kalender

For tiden ingen hendelser i kalenderen