toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Aktivitetskalender

April 2019
MaTiOnToFr
14
1234567
15
891011121314
16
15161718192021
17
22232425262728
18
2930     

Nyheter/Aktuelt

Logo for Kystplan Helgeland

Frist for å komme med merknader/innspill: 24. mai

2. gangs høring Kystplan Helgeland

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 9 0g 11-4 legges planforslag «Kystplan Helgeland – kommunedelplan for deler av sjøareal i Dønna kommune» med plankart, bestemmelser og retningslinjer ut på 2. gangs offentlig ettersyn.
 

 

2019-04-11
Graagaas

Høringsfrist 17. april

Søknad om utvidet eggsanking og tidligjakt på grågås

Dønna kommune legger ut omsøkt dispensasjon fra forskrift om jakt og fangsttider ut på høring.  
Endingene er de samme som har vært praktisert de siste år. 

 

2019-04-11
D￿nnes_kirke-medium

Gudstjenester i første halvår 2019

Her finner du oppdatert oversikt over gudstjenester første halvår 2019.

2019-04-03
Informasjon

Høringsfrist 26. april 2019

Lokalutvalg - revidert reglement, forslag

Det er utarbeidet forslag til revidert reglement for lokalutvalgene i Dønna kommune.

2019-04-01
valglogo

Kommunestyrevalg 2019

Listeforslag til ettersyn

Det er kommet inn 5 forslag til valglister til kommunestyrevalget høsten 2019. Fristen for å levere listeforslag gikk ut mandag 1. april kl 12.00.

Listeforslagene er nå lagt ut til ettersyn i samsvar med valgloven §6.6. Listeforslagene skal behandles og godkjennes av valgstyret.

2019-04-01
Kommunevapen-3D

Teknisk drift

Forenklinger i Byggesaksforskriften fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Her er en oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge

2019-03-19
Informasjon

Veiledning Karrieresentret – på Dønna

Karrieresentret har kontordag ved Dønna voksenopplæring siste torsdagen i hver måned. De som ønsker veiledning kan søkes inn av NAV, voksenopplæringen, kommunen eller andre. En kan også selv ta kontakt og avtale veiledning.

Neste kontordag er torsdag 28.februar.

For å avtale veiledning ta kontakt på vårt sentralbordnummer 756 53 370 eller på mail ketlar@vgs.nfk.no 

Ketil Larssen
Karriereveileder

2019-02-22
Digital_faktura

Digitalisering av fakturautsendelse

Dønna kommune jobber i disse dager med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse. Dette for å lette arbeidet både for oss, og for dere som mottar fakturaer. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett.

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

2019-02-21
Ferge

Frist for innspill: mandag 25. februar kl 12. Sendes til post@donna.kommune.no

Nye fergeruter på høring

På vegne av Nordland fylkeskommune har Vegvesenet sendt ut forslag til nye ferjeruter for sambandene Sandnessjøen-Dønna-Løkta og Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy, for iverksettelse fra 1. mars 2019.

Det er også sendt ut forslag til ny ruteplan for 18-182 Regionpendelen. Bakgrunnen for ruteendringene er blant annet endret ruteteplan for NEX 1 fra samme dato.

Innspill til kommunens høringsuttalelse må sendes på e-post til post@donna.kommune.no innen mandag 25. februar kl 12.00.

2019-02-19
Informasjon

Nasjonal tilskuddsordning

Inkludering av barn i lavinntektstfamilier

Det kan nå søkes om midler fra nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

 

2018-12-07

Artikkelarkiv >>

Levert av CustomPublish AS