Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dønna kommune starter i uke 37 med vaksinering av 12-15 åringer

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet  sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12-15 år. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007, 2008 samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang og det benyttes vaksinen Pfizer, da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen.

Vaksinasjonen foregår på helsestasjonen torsdag 16/9 fra kl 09-12.

Alle må ha samtykkeskjema fra begge foreldre før vaksinen settes.

Det er ønskelig at foreldrene ringer legekontoret for å avtale tidspunktet. Ring 75052201.

Problemer med kommunens rekrutteringssystem

Dønna kommune, i samarbeid med Alstahaug, Leirfjord og Herøy, er i ferd med å ta i bruk et nytt system for rekruttering og tilsetting.  Desverre har dette ført til at vi per i dag ikke har en løsning oppe å går.  Vi jobber med saken, og håper å få dette ordnet så snart som mulig.  Vi beklager dette, og ber deg ta kontakt med Dønna kommune på telefon 75052200, eller på e-post: post@donna.kommune.no hvis du har spørsmål.

Oppstart skoleåret 2021-22

Kultursalen mandag 23. august kl 08.30

Det blir oppstart for det nye skoleåret i kultursalen mandag 23. august kl 08.30. Skoleåret startes på grønt nivå med hensyn til smittesituasjon, slik at alle elever og ansatte ønskes velkommen

Høring endret renovasjonsforskrift

Renovasjonsforskriften ut på høring - høringsfrist 17.sept 2021
Det ble startet en prosess for å endre renovasjonsforskriften I 2019. Forskriften ble da behandlet i Representantskapet på høsten og deretter lagt ut til høring. Det kom inn en del høringsuttalelsen som i hovedsak gikk på innføring av fritidsrenovasjon for campingvogner og - biler som star fast oppstilt mer enn 3 måneder pr år.

Like i forkant av at representantskapet skulle behandle saken, ble vi rammet av en pandemi og saken ble utsatt fordi man ikke kunne ha fysiske møter.

SHMIL ønsker nå å gjøre ytterligere noen endringer i forskriften og sender derfor forskriften ut på ny høring. De høringsuttalelsene som kom inn i forrige runde vil bli behandlet sammen med saken når den kommer opp i styret og Representantskapet til høsten, men det er også mulig å gi nye høringsinnspill. 

Vedlagt ligger oversendelsesbrev og utkast til revidert renovasjonsforskrift.

SHMIL vil legge ut en felles sak på sine hjemmesider, samt annonsere høringen i lokalavisen.

Synspunkter til høringsutkastet sendes til
SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen
eller til post@shmil.no innen 17.september 2021.

Kalender

For tiden ingen hendelser i kalenderen