Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
20. januar kl. 22:05

Oversikt over nasjonale smitteverntiltak fra 20. januar

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem

Les mer clear

Samferdselsbilde

I frokostsamlingen den 25.11.2020, ble det oppnevnt en temagruppe av næringsaktører som kommunen ønsker skal arbeide med samferdselssaken inn mot nytt fergeanbud 2023 og deretter prosjekt for fastlandsforbindelse Dønna / Herøy.   

Informasjon om vaksine mot Covid 19

Vaksineringen er i gang

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjonNorge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Vaksineringen er i gang og i løpet av uke 3 vil 30 personer ha fått første dose.

Høring: Helse- og mestringsplan

Driftsutvalget i Dønna kommune gjorde følgende vedtak i sin sak 20/96;
Driftsutvalget i Dønna kommune legger forslaget til Helse- og mestringsplan ut til offentlig høring, etter plan og bygningslovens bestemmelser i § 11-14.
Høringsfristen er utsatt til 15. mars 2020.

Plandokumentet følger vedlagt. Det gjør også ett notat om alternativer knyttet til fremtidige heldøgnstilbud (dette er en egen sak som kommer til politisk behandling senere) og en sammenstilling av de analyser og presentasjoner som er utviklet under planprosessen.
Det bes om høringsinnspill og –uttalelser er kommunen ihende innen 25.01. 2021, og at disse sendes til post@donna.kommune.no - alternativt Dønna kommune, Krunhaugen 1 8820 Dønna.

Eventuelle spørsmål rettes til;
Helse- og omsorgsleder Rune Ånes
Epost: rune.anes@donna.kommune.no
Telefon: 469 01 477

Kommunedirektør Tor Henning Jørgensen
Epost: torhenning@donna.kommune.no
Telefon: 971 13 776

Kalender

For tiden ingen hendelser i kalenderen