Reglement for formannskapet PDF document ODT document


Formannskapet i perioden 2019 - 2023

Faste medlemmer Varamedlemmer (i rekkefølge)

Trine Sivertsen Hjortdahl (H) varaordfører

Stina Helen Hermansen (H)

Nils Olav Jenssen (SP) ordfører

Yngve Skei

Kirsti Aasvik Johansen (SV)

Børge Lorentzen (H)

Kristin Andreassen (SP)

Roger Lorentzen (H)

Mari Brox Mikalsen (SP)

John-Erik S. Johansen (AP)

Sissel Hesjedal (AP)

Gunnar Lorentzen (AP)

Odd Einar Lorentzen (AP)

Bård Pedre Leirvik (AP)

Leonid Rødsten (Rødt)

Ingeborg Marie Johansen Wåde

Tom Kenneth Johansen