toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Gebyrregulativ 2020

Gebyrregulativet for 2020 er nå lagt ut.

Vannavgiften holdes på 2019-nivå, dvs. 0 % økning 
Avløpsavgiften reduseres med 24 % 
Slamtømmeavgiften økes med 23 % 
Gebyr for byggesak, område- og reguleringsplaner og kartlegging, deling og registrering av eiendom økes med 2 % 
Gebyr for saksbehandling av konsesjonssaker holdes på 2019-nivå, dvs 0 % økning 
 

Regulativet gis virkning fra 1.1. 2020. 

Regulativet gis ikke tilbakevirkende kraft. 
 
Gebyr for feie- og tilsynsgebyr settes i henhold til vedtak i Alstahaug kommunestyre. 
 
Gebyr for renovasjon settes i henhold til vedtak i SHMIL sitt representantskap. 
 
Den kommunale egenandelen for renovasjon holdes uforandret på kr. 100,-. 
 
Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS