Det er trygt for barn å gå i barnehagen.

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagen:

  • Vaske hendene og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • Ha godt renhold i barnehagen
  • Vask leker jevnlig
  • Være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • Ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte. Kohorter.
  • Barn som er eller blir syke skal være hjemme
  • Foreldre som velger å ikke benytte barnehagetilbudet fra 20 april kan søke om permisjon
  • Barnehagen smører og gir ut mat
  • Dønna barnehage har sendt ut kartleggingsskjema for de neste 14 dagene. Vi trenger en oversikt over hvor mange barn som kommer i denne perioden.

Dette er tatt ut av veilederen fra Folkehelseinstituttet.

Det er laget en lokal veileder som vil bli sendt ut til alle foreldre/foresatte i løpet av fredagen.

Se gjerne disse filmene fra utdanningsdirektoratet.