Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Dønna kommune tilbyr i år rådgivning rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere boligeierne til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av Energiportalen og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver. Du kan blant annet få råd om:

•    Elbillading
•    Etterisolering av vegger og tak
•    Bytting av vinduer og dører
•    Installering av varmepumpe
•    Solceller
•    Smart styring
•    Alternative energikilder
•    Støtteordninger fra Enova

Digital befaring med energirådgiver
Du kan avtale befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset din bolig og husholdnings økonomi. Dette er et begrenset tilbud. Gå til kalender for å finne ledige tider.

Energianalyse på nett
Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen.no og søk opp boligen din. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Kampanjen er finansiert av Nordland fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.