Møte i kontrollutvalget 15. mai 2024

Tid: kl 10:00 - 14:00

Sted: Kommunehuset på Solfjellsjøen

Møteprotokoll fra møtet

Innkalling

 

Møte i kontrollutvalget 22. februar 2024

Tid: kl 10:00 - 13:00

Sted: Kommunehuset på Solfjellsjøen

Møteprotokoll fra møtet

Innkalling

 

Møte i kontrollutvalget 23.november 2023

Tid: kl 11:15 - 14:15

Sted: Kommunehuset på Solfjellsjøen

Møteprotokoll fra møtet

Innkalling

Møte i kontrollutvalget 12. september 2023

Tid: kl 11:15 - 14:15

Sted: Rådhuset på Solfjellsjøen

Møteprotokoll fra møtet

Sak 10/2023 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
Sak 11/2023 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll     Vedlegg 1    Vedlegg 2
Sak 12/2023 – Aktuelle orienteringer fra administrasjonen
Sak 13/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 14/2023 – Eventuelt 

Innkalling

 

Møte i kontrollutvalget 24. mai 2023

Tid: kl 11:15 - 14:00

Møteprotokoll fra møtet

Sted: Rådhuset på Solfjellsjøen

Sak 05/2023 – Uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2022
Sak 06/2023 – Rapport forvaltningsrevisjon (etikk og varsling) vedlegg
Sak 07/2023 – Oppfølging rapport FR (tidlig innsats i barnehage og grunnskole)
Sak 08/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 09/2023 – Eventuelt

Møte i kontrollutvalget 23. februar 2023

Dato:   Torsdag 23. februar

Møteprotokoll fra møtet

Tid:       kl. 11:15 – 14:15

Sted:    Rådhuset på Solfjellsjøen

Innkalling og saksliste

Sak 01/2023 – Kontrollutvalgets årsrapport -vedlegg-
Sak 02/2023 – Statlige tilsyn [orientering fra administrasjonen]
Sak 03/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 04/2023 – Eventuelt

 

Møte i kontrollutvalget 17. november 2022

Dato: Torsdag 17. november

Tid: kl. 11:15 – 14:15
Sted: kommunehuset
Sak 16/2022 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]   Vedlegg 1
Sak 17/2022 – Møteplan for neste år [2023]
Sak 18/2022 – Oppfølging rapport FR og EK [SHMIL IKS]   Vedlegg 1   Vedlegg 2   Vedlegg 3   Vedlegg 4
Sak 19/2022 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 20/2022 – Eventuelt
 

Møte i kontrollutvalget 15. september 2022

Dato: Torsdag 15. september
Protokoll fra møtet

Tid: kl. 11:00 – 14:00
Sted: kommunehuset
Sak 13/2022 - Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 14/2022 - Eventuelt
  •  

 

Møte i kontrollutvalget 23. mai 2022

Dato: Mandag 23. mai

Tid: kl. 11:00 – 14:00
Sted: kommunehuset

Møte i kontrollutvalget 24. februar 2022

Møte i kontrollutvalget 2. desember 2021