Møte i kontrollutvalget 17. november 2022

Dato: Torsdag 17. november

Tid: kl. 11:15 – 14:15
Sted: kommunehuset
Sak 16/2022 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]   Vedlegg 1
Sak 17/2022 – Møteplan for neste år [2023]
Sak 18/2022 – Oppfølging rapport FR og EK [SHMIL IKS]   Vedlegg 1   Vedlegg 2   Vedlegg 3   Vedlegg 4
Sak 19/2022 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 20/2022 – Eventuelt
 

Møte i kontrollutvalget 15. september 2022

Dato: Torsdag 15. september
Protokoll fra møtet

Tid: kl. 11:00 – 14:00
Sted: kommunehuset
Sak 13/2022 - Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 14/2022 - Eventuelt

 

Møte i kontrollutvalget 23. mai 2022

Dato: Mandag 23. mai

Tid: kl. 11:00 – 14:00
Sted: kommunehuset

Møte i kontrollutvalget 24. februar 2022

Møte i kontrollutvalget 2. desember 2021