toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Kunngjøring av godkjent reguleringsplan for del av GNR 13/4 - Kleivan næringsområde

I medhold av PBL § 12-12 kunngjøres at Dønna kommunestyre i møte den 11.9.2018 under sak 59/18 har godkjent reguleringsplan for «Kleivan Næringsområde» med planbeskrivelse, reguleringskart og reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplanen omfatter utvidelse av område for verksted/garasje (næring/tjenesteyting), utsprenging og tilrettelegging av område for ilandføring av grusmasser – herunder etablering av kai/pir.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr. PBL § 1-9 til Fylkesmannen i Nordland. Evt. klage må fremsettes skriftlig og sendes via Dønna kommune, Rådmannen, Krunhaugen 1, 8820 Dønna, innen tre uker fra kunngjøringsdato.

Det er anledning til å se sakens dokumenter på kommunens hjemmeside www.donna.kommune.no.

 

Teknisk sjef

Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS