Lokalutvalg

Leder

Telefon

E-post

Glein lokalutvalg

Rolf Bergh

412 19 413

 

Løkta lokalutvalg

John-Erik S. Johansen

909 75 065

joerisk@online.no

 

Skaga lokalutvalg

Jostein Skaga

905 60 747

joskaga@online.no

 

Stavseng lokalutvalg

Alf Bjørnvik

958 03 426

albjoern@online.no

 

Sør-Dønna lokalutvalg

Sverre Sivertsen

 

Sverre.sivertsen@sinus.247.no

Vandve lokalutvalg

Svein Harry Johansen

480 30 746

Sha-joha@online.no

 

Solfjellsjøen lokalutvalg

Ida Oland Aaker

918 54 368

Idakristine89@hotmail.com

 

 

 

Kommunestyrets oppnevnte kontaktpersoner

Nord-Dønna

Yngve Skei

Stavseng

Kirsti Aasvik Johansen

Solfjellsjøen m/omegn

Roger Lorentzen

Skaga

Børge Lorentzen

Sør-Dønna

John-Erik S. Johansen

Vandve

Sissel Hesjedal

Løkta

Kristin Andreassen

Glein

Leonid Rødsten

 

Reglement for lokalutvalgene