Lokalutvalg

Leder

Telefon

E-post

Glein lokalutvalg

Stein Ivar Mortensen

905 92 933

steinivar@waldemarhuset.no 

Løkta lokalutvalg

John-Erik S. Johansen

976 51 888

john-erik@sandakergard.no

Skaga lokalutvalg

Jostein Skaga

905 60 747

joskaga@online.no

Stavseng lokalutvalg

Alf Bjørnvik

958 03 426

jannickegroenaas@hotmail.com

Sør-Dønna lokalutvalg

Sverre Sivertsen

920 39 225

Sverre.sivertsen@sinus247.no

Vandve lokalutvalg

Svein Harry Johansen

480 30 746

Sha-joha@online.no

Solfjellsjøen lokalutvalg

Gunn Emilsen

905 38 148

gunnemilsen@hotmail.com

Nord-Dønna lokalutvalg

Lyder Olsen

909 75 065

karsor@skole.donna.no

 

 

Kommunestyrets oppnevnte kontaktpersoner

Nord-Dønna

Yngve Skei

Stavseng

Kirsti Aasvik Johansen

Solfjellsjøen m/omegn

Roger Lorentzen

Skaga

Børge Lorentzen

Sør-Dønna

John-Erik S. Johansen

Vandve

 

Løkta

Kristin Andreassen

Glein

Leonid Rødsten

 

Reglement for lokalutvalgene