Ordfører Nils Jenssen sier at en to-ferjeløsning i Dønna-sambandet er et stort steg i rett retning, etter flere 10-år med sterk begrensning i sambandet som følge av at det bare har vært ett fartøy.  To-ferjeløsningen og nye ruter er kulminasjonen av to og et halvt år med målrettet arbeid fra politisk ledelse i Dønna.  Ordføreren sier seg godt fornøyd med prosessen så langt, og opplever samarbeidet med Nordland fylkeskommune som konstruktivt og godt. 

Nordland fylkeskommune har fått presentert følgende fartøy fra Norled som skal settes inn i trafikk i Dønna og Herøy fra 01.01.23:

  • MF Folgefonn – 75 PBE - Sandnessjøen - Dønna - Løkta - rute A
  • MF Foldøy – 50 PBE - Sandnessjøen - Dønna - Løkta - rute B
  • MF Høgsfjord – 75 PBE – Søvik – Austbø – Herøy - Brasøy - rute A
  • MF Sjernarøy – 50 PBE - Søvik – Austbø – Herøy - Brasøy - rute B

Ordfører Nils Jenssen sier det er gledelig at det også vil bli satt inn en 75 bilers ferje i Herøy-sambandet, da dette vil øke den samlede kapasiteten mellom Dønna/Herøy og fastlandet.

MF Folgefonn

MF Folgefonn er bygget i 1998 med en kapasitet på 76 biler og 200 passasjerer.  Fartøyet er en symmetrisk pendelferje med hoveddekk bygget som fribordsdekk beregnet for trailere og personbiler. Dette innebærer at ferja har åpent dekk. Fartøyet kan ta inntil åtte vogntog.  I tillegg har ferja sidehusdekk som er beregnet for personbiler.  Salongen for passasjerer er plassert på hoveddekket.

MF Folgefonn var opprinnelig bygget med fire dieselmotorer som hovedmaskiner.  I 2014 ble ferja bygget om med batteri til hybriddrift, og i 2017 ble ferja bygget om videre til også å kunne ha helelektrisk drift, med et batteri på 1 MWh.  Fartøyet var den første bilferjen i verden som testet et automatisk trådløst ladesystem og automatisk fortøyning.

MF Foldøy

MF Foldøy er bygget i 1999 med en kapasitet på 48 biler og 200 passasjerer.  Fartøyet er en symmetrisk pendelferje med et fribordsdekk som hoveddekk beregnet for personbiler og inntil seks vogntog.  Salongen for passasjerer er plassert på salongdekk.

MF Høgsfjord

MF Høgsfjord er bygget i 1992 med en kapasitet på 75 biler og 400 passasjerer.  Fartøyet er en symmetrisk pendelferje med hoveddekk bygget som fribordsdekk beregnet for trailere og personbiler. Dette innebærer at ferja har åpent dekk. Fartøyet kan ta inntil åtte vogntog. I tillegg har ferja sidehusdekk som er beregnet for personbiler.  Salongen for passasjerer er plassert på hoveddekket.

Ferja var blant de første bilferjene som ble bygget av typen SKS 75, som er en standardferje for korte samband med 75 PBE.  SKS 75-ferjene er lagt spesielt for forhold med kort overfartstid, hyppige avganger og kort terminaltid

MF Sjernarøy

MF Sjernarøy er bygget i 1999 med en kapasitet på 48 biler og 200 passasjerer.  Fartøyet er en symmetrisk pendelferje med et fribordsdekk som hoveddekk beregnet for personbiler og inntil seks vogntog.  Salongen for passasjerer er plassert på salongdekk.