toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Behandlet i formannskapet den 13. november

Skisse til ny transportløsning i Alstenfjordbassenget

Samferdsel er et stadig aktuelt tema i Dønna kommune. Prosesser for å forbedre tilbudet pågår tilnærmelsesvis kontinuerlig.

I et møte med samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune i vår ble en fremtidig løsning for sambandet mellom kommunene Dønna og Alstahaug presentert. En forutsetning for denne løsningen var at det ble satt inn ett nytt fartøy, M/S ”Fremtiden” i sambandet. En slik ruteproduksjon ligger noe inn i fremtiden, i og med at kontraktene for neste anbudsperiode allerede er undertegnet. Endringer i dagens ruteproduksjon må skje innenfor de rammene som anbudene gir. Det er derfor laget en skisse for forbedringer innenfor dagens rammer, samt at den også tar inn etablering av bussruter mellom Bjørn og Herøy.

Skissen gir mer transport pr. krone – flere passasjerer blir transportert pr. kilometer enn det som dagens ruteproduksjon klarer å levere. Noe som indikerer en mer effektiv løsning. Det er heller ikke tatt inn nye fartøy eller behov for investeringer i skissen, med unntak av en omlegging og opprusting av fylkesvei 828. Dette er et tiltak som allerede er meldt inn til fylkeskommunen, og som forventes gjennomført uavhengig av hva som skjer av endringer innen de kollektive transportløsningene. Hovedgrepet i skissen er å etablere et hovedsamband over Alstenfjorden. Et tema som har dukket opp med ujevne mellomrom, men ikke har vært oppe til politisk votering. Defineringen av Bjørn – Sandnessjøen som hovedsamband er grunnleggende for at skissen skal kunne utvikles til å bli en realitet. Ved at skissen gjør grunnleggende endringer i hvordan transporten i Alstenbassengen skal utføres, så vil det naturlig nok skape diskusjoner. Slike diskusjoner er viktige og nødvendige for å utvikle et best mulig transporttilbud. Men like viktig er at det er definert hvem som ”eier” prosessen, og dermed skal fatte avgjørelser. Nordland fylkeskommune eier bade fylkesveiene og de tilhørende ferge- og hurtigbåtsamband. Derfor må fylkeskommunen ta rollen som eier og beslutningsmyndighet.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS