De som har plass i barnehagen, og ønsker å beholde den uforandret, trenger ikke å søke på nytt.

Alle må søke, eller endre plass, gjennom foreldreportalen til Visma Flyt barnehage. 

Her kan du søke om barnehageplass, endring av plass og redusert foreldrebetaling

Her kan du se en film om hvordan du bruker foreldreportalen.