toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015

Det kan søkes om spillemidler til:

  • Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • Friluftsliv anlegg
  • Nærmiljøanlegg
  • Rehabilitering av forannevnte anlegg

Det kan søkes om spillemidler til:

  •  Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  •  Friluftsliv anlegg
  •  Nærmiljøanlegg
  •  Rehabilitering av forannevnte anlegg

Søkere må fremstille søknaden på elektronisk skjema.
Ta kontakt med Dønna kommune v/folkehelsekoordinator for tilgang til søknadsskjema.
Tlf:75 05 22 40

Søknadsfristen til kommunen er: 17.november

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS